Er is wel nog een formeel akkoord van de Veiligheidsraad nodig.

De tweede fase moet als definitief gelden tot het einde van het schooljaar, laten de onderwijspartners weten. De eindbeslissing over de heropstart ligt steeds bij de schoolbesturen zelf. Volgens de GEES heeft de heropstart van de lessen voor alle leerlingen jonger dan twaalf weinig impact op de epidemie.

Het kleuteronderwijs kan daarom vanaf 2 juni voltijds worden geopend, vinden de partners. De dagopvang voor kleuters vervalt. De klasgroep in het kleuteronderwijs wordt de contactbubbel, ook al is die groter dan 20. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Social distancing moet niet toegepast worden bij de kleuters en de leerkracht moet geen masker dragen bij het lesgeven.

In het lager onderwijs willen de onderwijspartners in alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd voorzien tot het einde van het schooljaar, met een maximum van vier dagen per week. De scholen beslissen zelf over de modaliteiten. Het kan gaan om alternerend leren, halve dagen en volledige dagen les. Hier blijft social distancing wel de norm en ook de oppervlaktenormen blijven gehandhaafd. De contactbubbels kunnen worden uitgebreid tot maximaal twintig leerlingen.

In het secundair onderwijs zullen de leerlingen van het tweede en het vierde jaar de lessen op school kunnen hervatten vanaf 2 juni. De leerlingen komen gedurende maximum twee volle dagen of vier halve dagen per week naar school. Leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar gewoon secundair onderwijs worden ten minste één dag, en meer als het kan, uitgenodigd in de loop van de rest van het schooljaar.

Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. In het buitengewoon onderwijs wordt de beslissing over de verdere heropstart volledig in handen van de directies gegeven. De scholen worden gevraagd om in de week van 2 juni duidelijkheid te geven over de manier van evalueren. Er wordt hen extra financiering beloofd voor hygiënemaatregelen.

Ben Weyts: 'Zou bizar zijn als Veiligheidsraad hier nog van afwijkt'

Ik hoop dat dit advies zo snel mogelijk goedgekeurd wordt.' Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts na afloop van de vergadering met de onderwijspartners. 'Het gebeurt niet altijd dat een volledige sector een onderbouwd voorstel op tafel legt dat dan ook nog is afgedekt door de experts van de GEES. Hier nu nog van afwijken zou toch een beetje bizar zijn, vooral als je weet dat heel Vlaanderen snakt naar een bijkomende heropening.'

Het kleuter- en het lager onderwijs krijgen zicht op een volledige heropening. In het secundair onderwijs is het de bedoeling dat alle leerlingen nog minstens één keer naar school kunnen komen. 'In sommige gevallen zal dat misschien maar één dag zijn', zegt Weyts na de vergadering. 'We bieden een maximumscenario aan', zegt hij. 'Is de volledige realisatie daarvan niet mogelijk vanwege de lokale omstandigheden, dan kan men ook minder doen. We bieden gewoon een kader, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat veel scholen snakken naar de mogelijkheid om meer leerlingen te ontvangen.'

In alle leerjaren blijven de afstandsregels van kracht, behalve bij de kleuters. 'De virologen hebben duidelijk geadviseerd dat het risico toeneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Daarom maken we een onderscheid tussen de kleuters en de leerlingen in het lager onderwijs', aldus Weyts.

Schooldirecties: 'Positief dat scholen zelf kunnen beslissen of en hoe ze uitbreiden'

Het is zeker positief dat scholen zelf kunnen beslissen of en hoe ze uitbreiden, klinkt het bij de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) in een reactie op het advies van de onderwijspartners voor een tweede fase van de heropening van de scholen. Toch zou volgens de vereniging de capaciteit van de scholen nog een probleem kunnen vormen.

'Dit besluit is, als het goedgekeurd wordt door de veiligheidsraad, zeker positief te noemen. Na meer dan twee maanden zullen kinderen en leerlingen blij zijn om terug naar school te kunnen', aldus Marie-Jeanne Baelmans, directeur van VLVO. Maar voor directies en leerkrachten wordt het alweer een zware periode om tegen 2 juni alles rond te krijgen, klinkt het. Op basis van het advies zou de opvang wegvallen voor kleuters, maar niet voor kinderen van de lagere school. Ook blijft het afstandsleren voor een aantal kinderen in voege. 'Er zal gegoocheld moeten worden in sommige basisscholen om alles rond te krijgen', aldus Baelmans.

De directeur ziet ook een bijkomend probleem ontstaan in verband met de capaciteit van de scholen. 'Een aantal scholen van het basisonderwijs zit met de drie leerjaren die nu al komen, bijna of helemaal aan de maximumcapaciteit door de te nemen maatregelen.' Die maatregelen zoals maximaal 14 kinderen in 1 klas zouden volgens het advies blijven behouden. 'Wellicht wordt voor velen de enige mogelijkheid om alternerend klassen te laten komen, gezien het gebrek aan ruimte', aldus Baelmans nog.

Minister-president Franse Gemeenschap 'geïrriteerd' door Vlaams onderwijsadvies

Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Franse Gemeenschap, reageert 'geïrriteerd' op het advies van de Vlaamse onderwijswereld over de verdere heropening van het onderwijs. Dat heeft de MR-politicus vrijdag aan het persagentschap Belga laten weten. Jeholet is ook niet van plan om de kleuterscholen te openen voor 8 juni.

Na overleg tussen alle onderwijspartners stelde de Vlaamse onderwijswereld vrijdag voor om het kleuter- en het lager onderwijs vanaf 2 juni verder te openen. En ook in het secundair onderwijs is het de bedoeling dat alle leerlingen nog minstens één keer naar school kunnen komen.

Aan Franstalige kant toont minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet zich niet zo opgezet met die Vlaamse 'démarche'. 'Het stoort me een beetje dat men de Nationale Veiligheidsraad voor een voldongen feit wil plaatsen. We moeten allemaal verantwoordelijkheid tonen', aldus Jeholet. 'De Nationale Veiligheidsraad had beslist om de kleuterscholen niet te openen voor 8 juni. We waren het daar allemaal over eens en ook Vlaanderen zat toen mee aan tafel. Voor ons is het duidelijk: ze zullen niet heropenen voor 8 juni.'

Op de laatste Veiligheidsraad werd volgens Jeholet overeengekomen dat de drie Onderwijsministers zouden samenzitten met de experts van de GEES om te bekijken hoe de regels zouden kunnen worden versoepeld. 'Die vergadering heeft nog niet plaatsgevonden. Ik hoop dat ze er begin volgende week komt. Ik begrijp niet waarom er unilateraal van de regels wordt afgeweken. Aan Vlaamse kant werd soms al losjes omgesprongen met de regels, onder meer wat het respecteren van bubbels van 10 personen betreft. Die regel is er met een reden.'

Katholiek Onderwijs: 'Ambitie gerealiseerd om alle kinderen naar school te krijgen'

Directeur-generaal bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve is tevreden over de uitkomst van het overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 'We wilden zoveel mogelijk kinderen naar school krijgen en die ambitie hebben we kunnen realiseren', zegt Boeve.

Het kleuter- en het lager onderwijs mag, als het van het Vlaamse onderwijsveld afhangt, volledig openen vanaf 2 juni. Het kleuteronderwijs zal volledig geopend kunnen worden, nadat uit de expertise van de virologen blijkt dat de kinderen onder 12 jaar weinig impact hebben. 'De nieuwe expertise heeft ertoe geleid dat we de veiligheidsmaatregelen hebben kunnen herbekijken. De kleuters zijn niet de motor van de epidemie. Op basis van de eerder versoepelde maatregelen voor de kinderopvang hebben we nu kunnen bepalen om het kleuteronderwijs volledig te openen', stelt Boeve.

In het lager onderwijs kunnen alle kinderen voor minstens de helft van de schooltijd opnieuw naar school, indien ze daar op organisatorisch vlak in slagen. 'We vragen dat de leerlingen halftijds kunnen terugkeren, maar we begrijpen dat een aantal scholen daar niet in zal slagen. Zij hebben zelf de vrijheid om hierover te beslissen in functie van personeel en infrastructuur', zegt Boeve.

De klasbubbel voor het lager onderwijs breidt ook uit van 14 naar 20 leerlingen, maar hier opnieuw, indien de school dat zelf mogelijk acht op organisatorisch vlak. 'Er zijn scholen met grotere ruimtes zoals een turnzaal en de kapel en de kerk in het dorp, maar het is ook geen verplichting, die uitbreiding naar 20. Indien de bubbel van 14 goed werkt, mogen ze blijven werken met die bubbel van 14. Maar we geven alle leerlingen de kans om het schooljaar goed af te sluiten', besluit Boeve.

GO!: 'Kwestie van weer vertrouwen te creëren'

Het kan symbolisch of overbodig lijken dat de kleuters en jongeren in de laatste schoolmaand nog kunnen terugkeren naar school, maar voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!) betekent dit toch een belangrijk stap voor het psychisch en emotioneel welzijn van de leerlingen. 'Het is een kwestie van weer vertrouwen te creëren', verklaart Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs.

Voor vele scholen wordt het opnieuw de puzzel leggen nu het Vlaamse onderwijsveld alle leerlingen opnieuw op school wil krijgen, maar bij het GO! wordt het belang benadrukt van jongeren opnieuw bij elkaar te krijgen. 'Er is nu perspectief voor alle leerlingen naar het einde van schooljaar toe en dat is positief. Het is belangrijk om te zorgen dat leerlingen geen vier à vijf maanden niet op school zijn geweest. Al is het maar om ze in contact te brengen met hun vriendjes, maar ook om te zien waar ze nu staan naar volgend schooljaar toe', vertelt Verdyck. 'Het is belangrijk voor het welbevinden van de leerlingen en het leggen van de verbinding naar hun emotionele en psychische toestand, om hen zo toch op een goede manier het schooljaar te laten afsluiten', stelt Verdyck.

Het blijft tegelijkertijd afwachten of kwetsbare kinderen meteen terugkeren naar school. Er is rekening gehouden met alle veiligheidsvoorschriften, maar bij sommige ouders zal er nog twijfel zijn. 'We brengen begrip op voor ouders die ongerust zijn of voor leerlingen die samenleven met iemand uit een risicogroep. Dan wordt er door de school of de CLB's contact opgenomen', verduidelijkt Verdyck.

Er is wel nog een formeel akkoord van de Veiligheidsraad nodig.De tweede fase moet als definitief gelden tot het einde van het schooljaar, laten de onderwijspartners weten. De eindbeslissing over de heropstart ligt steeds bij de schoolbesturen zelf. Volgens de GEES heeft de heropstart van de lessen voor alle leerlingen jonger dan twaalf weinig impact op de epidemie.Het kleuteronderwijs kan daarom vanaf 2 juni voltijds worden geopend, vinden de partners. De dagopvang voor kleuters vervalt. De klasgroep in het kleuteronderwijs wordt de contactbubbel, ook al is die groter dan 20. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Social distancing moet niet toegepast worden bij de kleuters en de leerkracht moet geen masker dragen bij het lesgeven. In het lager onderwijs willen de onderwijspartners in alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd voorzien tot het einde van het schooljaar, met een maximum van vier dagen per week. De scholen beslissen zelf over de modaliteiten. Het kan gaan om alternerend leren, halve dagen en volledige dagen les. Hier blijft social distancing wel de norm en ook de oppervlaktenormen blijven gehandhaafd. De contactbubbels kunnen worden uitgebreid tot maximaal twintig leerlingen. In het secundair onderwijs zullen de leerlingen van het tweede en het vierde jaar de lessen op school kunnen hervatten vanaf 2 juni. De leerlingen komen gedurende maximum twee volle dagen of vier halve dagen per week naar school. Leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar gewoon secundair onderwijs worden ten minste één dag, en meer als het kan, uitgenodigd in de loop van de rest van het schooljaar. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. In het buitengewoon onderwijs wordt de beslissing over de verdere heropstart volledig in handen van de directies gegeven. De scholen worden gevraagd om in de week van 2 juni duidelijkheid te geven over de manier van evalueren. Er wordt hen extra financiering beloofd voor hygiënemaatregelen.Ik hoop dat dit advies zo snel mogelijk goedgekeurd wordt.' Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts na afloop van de vergadering met de onderwijspartners. 'Het gebeurt niet altijd dat een volledige sector een onderbouwd voorstel op tafel legt dat dan ook nog is afgedekt door de experts van de GEES. Hier nu nog van afwijken zou toch een beetje bizar zijn, vooral als je weet dat heel Vlaanderen snakt naar een bijkomende heropening.'Het kleuter- en het lager onderwijs krijgen zicht op een volledige heropening. In het secundair onderwijs is het de bedoeling dat alle leerlingen nog minstens één keer naar school kunnen komen. 'In sommige gevallen zal dat misschien maar één dag zijn', zegt Weyts na de vergadering. 'We bieden een maximumscenario aan', zegt hij. 'Is de volledige realisatie daarvan niet mogelijk vanwege de lokale omstandigheden, dan kan men ook minder doen. We bieden gewoon een kader, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat veel scholen snakken naar de mogelijkheid om meer leerlingen te ontvangen.' In alle leerjaren blijven de afstandsregels van kracht, behalve bij de kleuters. 'De virologen hebben duidelijk geadviseerd dat het risico toeneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Daarom maken we een onderscheid tussen de kleuters en de leerlingen in het lager onderwijs', aldus Weyts. Het is zeker positief dat scholen zelf kunnen beslissen of en hoe ze uitbreiden, klinkt het bij de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) in een reactie op het advies van de onderwijspartners voor een tweede fase van de heropening van de scholen. Toch zou volgens de vereniging de capaciteit van de scholen nog een probleem kunnen vormen.'Dit besluit is, als het goedgekeurd wordt door de veiligheidsraad, zeker positief te noemen. Na meer dan twee maanden zullen kinderen en leerlingen blij zijn om terug naar school te kunnen', aldus Marie-Jeanne Baelmans, directeur van VLVO. Maar voor directies en leerkrachten wordt het alweer een zware periode om tegen 2 juni alles rond te krijgen, klinkt het. Op basis van het advies zou de opvang wegvallen voor kleuters, maar niet voor kinderen van de lagere school. Ook blijft het afstandsleren voor een aantal kinderen in voege. 'Er zal gegoocheld moeten worden in sommige basisscholen om alles rond te krijgen', aldus Baelmans. De directeur ziet ook een bijkomend probleem ontstaan in verband met de capaciteit van de scholen. 'Een aantal scholen van het basisonderwijs zit met de drie leerjaren die nu al komen, bijna of helemaal aan de maximumcapaciteit door de te nemen maatregelen.' Die maatregelen zoals maximaal 14 kinderen in 1 klas zouden volgens het advies blijven behouden. 'Wellicht wordt voor velen de enige mogelijkheid om alternerend klassen te laten komen, gezien het gebrek aan ruimte', aldus Baelmans nog. Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Franse Gemeenschap, reageert 'geïrriteerd' op het advies van de Vlaamse onderwijswereld over de verdere heropening van het onderwijs. Dat heeft de MR-politicus vrijdag aan het persagentschap Belga laten weten. Jeholet is ook niet van plan om de kleuterscholen te openen voor 8 juni. Na overleg tussen alle onderwijspartners stelde de Vlaamse onderwijswereld vrijdag voor om het kleuter- en het lager onderwijs vanaf 2 juni verder te openen. En ook in het secundair onderwijs is het de bedoeling dat alle leerlingen nog minstens één keer naar school kunnen komen. Aan Franstalige kant toont minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet zich niet zo opgezet met die Vlaamse 'démarche'. 'Het stoort me een beetje dat men de Nationale Veiligheidsraad voor een voldongen feit wil plaatsen. We moeten allemaal verantwoordelijkheid tonen', aldus Jeholet. 'De Nationale Veiligheidsraad had beslist om de kleuterscholen niet te openen voor 8 juni. We waren het daar allemaal over eens en ook Vlaanderen zat toen mee aan tafel. Voor ons is het duidelijk: ze zullen niet heropenen voor 8 juni.' Op de laatste Veiligheidsraad werd volgens Jeholet overeengekomen dat de drie Onderwijsministers zouden samenzitten met de experts van de GEES om te bekijken hoe de regels zouden kunnen worden versoepeld. 'Die vergadering heeft nog niet plaatsgevonden. Ik hoop dat ze er begin volgende week komt. Ik begrijp niet waarom er unilateraal van de regels wordt afgeweken. Aan Vlaamse kant werd soms al losjes omgesprongen met de regels, onder meer wat het respecteren van bubbels van 10 personen betreft. Die regel is er met een reden.' Directeur-generaal bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve is tevreden over de uitkomst van het overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 'We wilden zoveel mogelijk kinderen naar school krijgen en die ambitie hebben we kunnen realiseren', zegt Boeve.Het kleuter- en het lager onderwijs mag, als het van het Vlaamse onderwijsveld afhangt, volledig openen vanaf 2 juni. Het kleuteronderwijs zal volledig geopend kunnen worden, nadat uit de expertise van de virologen blijkt dat de kinderen onder 12 jaar weinig impact hebben. 'De nieuwe expertise heeft ertoe geleid dat we de veiligheidsmaatregelen hebben kunnen herbekijken. De kleuters zijn niet de motor van de epidemie. Op basis van de eerder versoepelde maatregelen voor de kinderopvang hebben we nu kunnen bepalen om het kleuteronderwijs volledig te openen', stelt Boeve. In het lager onderwijs kunnen alle kinderen voor minstens de helft van de schooltijd opnieuw naar school, indien ze daar op organisatorisch vlak in slagen. 'We vragen dat de leerlingen halftijds kunnen terugkeren, maar we begrijpen dat een aantal scholen daar niet in zal slagen. Zij hebben zelf de vrijheid om hierover te beslissen in functie van personeel en infrastructuur', zegt Boeve. De klasbubbel voor het lager onderwijs breidt ook uit van 14 naar 20 leerlingen, maar hier opnieuw, indien de school dat zelf mogelijk acht op organisatorisch vlak. 'Er zijn scholen met grotere ruimtes zoals een turnzaal en de kapel en de kerk in het dorp, maar het is ook geen verplichting, die uitbreiding naar 20. Indien de bubbel van 14 goed werkt, mogen ze blijven werken met die bubbel van 14. Maar we geven alle leerlingen de kans om het schooljaar goed af te sluiten', besluit Boeve. Het kan symbolisch of overbodig lijken dat de kleuters en jongeren in de laatste schoolmaand nog kunnen terugkeren naar school, maar voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!) betekent dit toch een belangrijk stap voor het psychisch en emotioneel welzijn van de leerlingen. 'Het is een kwestie van weer vertrouwen te creëren', verklaart Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs.Voor vele scholen wordt het opnieuw de puzzel leggen nu het Vlaamse onderwijsveld alle leerlingen opnieuw op school wil krijgen, maar bij het GO! wordt het belang benadrukt van jongeren opnieuw bij elkaar te krijgen. 'Er is nu perspectief voor alle leerlingen naar het einde van schooljaar toe en dat is positief. Het is belangrijk om te zorgen dat leerlingen geen vier à vijf maanden niet op school zijn geweest. Al is het maar om ze in contact te brengen met hun vriendjes, maar ook om te zien waar ze nu staan naar volgend schooljaar toe', vertelt Verdyck. 'Het is belangrijk voor het welbevinden van de leerlingen en het leggen van de verbinding naar hun emotionele en psychische toestand, om hen zo toch op een goede manier het schooljaar te laten afsluiten', stelt Verdyck. Het blijft tegelijkertijd afwachten of kwetsbare kinderen meteen terugkeren naar school. Er is rekening gehouden met alle veiligheidsvoorschriften, maar bij sommige ouders zal er nog twijfel zijn. 'We brengen begrip op voor ouders die ongerust zijn of voor leerlingen die samenleven met iemand uit een risicogroep. Dan wordt er door de school of de CLB's contact opgenomen', verduidelijkt Verdyck.