Maandag besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement om de zoektocht naar een nieuwe Kinderrechtencommissaris op te schorten. Volgens verschillende bronnen zouden er vragen zijn bij de manier waarop gewezen Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen betrokken werd bij een deel van die procedure. Het Vlaams Parlement onderzoekt nu of de selectieprocedure deels of volledig moet hernomen worden. Dat zou mogelijk betekenen dat er deze legislatuur geen nieuwe Kinderrechtencommissaris meer kan aangesteld worden.

Bruno Vanobbergen zelf reageerde 'bijzonder kwaad' op het bericht en pareerde de kritiek op zijn rol in de procedure. Vanobbergen erkent dat hij en zijn medewerkers betrokken waren bij het opstellen en evalueren van de schriftelijke proef, maar dat alles in volledige samenspraak met het aangeduide selectiebureau Berenschot is gebeurd en dat er 'is gehandeld volgens het examenreglement'. Volgens Vanobbergen is de selectie 'in alle objectiviteit' gebeurd en is hij deontologisch helemaal niet in de fout gegaan. Vanobbergen krijgt nu ruggesteun van het Kinderrechtencommissariaat.

Het commissariaat heeft de leden van het Uitgebreid Bureau van het parlement een nota bezorgd waarin de rol van het commissariaat bij de selectieprocedure omstandig wordt toegelicht. Daarin maakt het Kinderrectencommissariaat zich sterk: 'Het Kinderrechtencommisssariaat heeft geen fouten gemaakt en er is geen inbreuk gebeurd op het goedgekeurde en gepubliceerde examenreglement'. Het Kinderrechtencommissiariaat vraagt het Uitgebreid Bureau in de brief ook verder te kijken dan de twee voorliggende opties (het gedeeltelijk of volledig hernemen van de procedure).

Volgens het commissariaat kan het Uitgebreid Bureau op basis van de aangeleverde argumentatie aantonen 'dat er geen enkele afwijking is gebeurd op de gepubliceerde selectieproef'. Concreet suggereert het Kinderrechtencommissariaat om de procedure verder te zetten en dus ook nog deze legislatuur een nieuwe Kinderrechtencommissaris aan te duiden.

Maandag besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement om de zoektocht naar een nieuwe Kinderrechtencommissaris op te schorten. Volgens verschillende bronnen zouden er vragen zijn bij de manier waarop gewezen Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen betrokken werd bij een deel van die procedure. Het Vlaams Parlement onderzoekt nu of de selectieprocedure deels of volledig moet hernomen worden. Dat zou mogelijk betekenen dat er deze legislatuur geen nieuwe Kinderrechtencommissaris meer kan aangesteld worden. Bruno Vanobbergen zelf reageerde 'bijzonder kwaad' op het bericht en pareerde de kritiek op zijn rol in de procedure. Vanobbergen erkent dat hij en zijn medewerkers betrokken waren bij het opstellen en evalueren van de schriftelijke proef, maar dat alles in volledige samenspraak met het aangeduide selectiebureau Berenschot is gebeurd en dat er 'is gehandeld volgens het examenreglement'. Volgens Vanobbergen is de selectie 'in alle objectiviteit' gebeurd en is hij deontologisch helemaal niet in de fout gegaan. Vanobbergen krijgt nu ruggesteun van het Kinderrechtencommissariaat. Het commissariaat heeft de leden van het Uitgebreid Bureau van het parlement een nota bezorgd waarin de rol van het commissariaat bij de selectieprocedure omstandig wordt toegelicht. Daarin maakt het Kinderrectencommissariaat zich sterk: 'Het Kinderrechtencommisssariaat heeft geen fouten gemaakt en er is geen inbreuk gebeurd op het goedgekeurde en gepubliceerde examenreglement'. Het Kinderrechtencommissiariaat vraagt het Uitgebreid Bureau in de brief ook verder te kijken dan de twee voorliggende opties (het gedeeltelijk of volledig hernemen van de procedure). Volgens het commissariaat kan het Uitgebreid Bureau op basis van de aangeleverde argumentatie aantonen 'dat er geen enkele afwijking is gebeurd op de gepubliceerde selectieproef'. Concreet suggereert het Kinderrechtencommissariaat om de procedure verder te zetten en dus ook nog deze legislatuur een nieuwe Kinderrechtencommissaris aan te duiden.