Jean-Paul Wahl volgt Christine Defraigne op als fractieleider van de MR in de Senaat. Defraigne werd tijdens de openingszitting van het parlementaire jaar verkozen tot Senaatsvoorzitster

Wahl zetelt al 20 jaar in het Waals parlement en is sinds 2004 burgemeester van Geldenaken. Na de verkiezingen van 25 mei is hij dat enkel titelvoerend: het Waals verkiezingsdecreet bepaalt dat enkel parlementsleden met een hoge penetratiegraad een lokaal uitvoerend mandaat mogen combineren met hun mandaat van Waals parlementslid. (Belga/WB)

Jean-Paul Wahl volgt Christine Defraigne op als fractieleider van de MR in de Senaat. Defraigne werd tijdens de openingszitting van het parlementaire jaar verkozen tot Senaatsvoorzitster Wahl zetelt al 20 jaar in het Waals parlement en is sinds 2004 burgemeester van Geldenaken. Na de verkiezingen van 25 mei is hij dat enkel titelvoerend: het Waals verkiezingsdecreet bepaalt dat enkel parlementsleden met een hoge penetratiegraad een lokaal uitvoerend mandaat mogen combineren met hun mandaat van Waals parlementslid. (Belga/WB)