Herlees hier de liveblog over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker. 20.40 uur En daarmee eindigt deze liveblog. Bedankt voor het volgen. 20.37 uur De plenaire Kamer heft de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker op. Dat betekent dat hij in deze kwestie gerechtelijk kan vervolgd worden. In alle andere kwesties behoudt Dedecker die onschendbaarheid.

20.34 uur De bel luidt, de parlementsleden buiten de Kamer worden binnengeroepen om te stemmen over het al of niet opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker.

20.33 uur Applaus op de VB-banken als fractieleidster Barbara Pas afsluit met 'als overtuigd democraten kunnen wij niet anders dan tegen de opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Dedecker te stemmen.'

20.27 uur Barbara Pas, fractieleidster van het Vlaams Belang, begint haar pleidooi tegen de opheffing. 'Ik sta hier niet voor Jean-Marie Dedecker, maar voor de parlementaire onschendbaarheid'. Ze hekelt dat zij het dossier niet mochten inzien.

20.21 uur 'Waarom heb ik er iets op tegen om mijn onschendbaarheid te verliezen? Omdat dat een precedent zou scheppen voor anderen die ook onderzoek voeren - waartoe het parlementair mandaat dient. Daarom vraag ik u om een gewetensonderzoek te doen bij uzelf. Ik ben afgemaakt geweest in de pers omdat ik zogezegd het privéleven van De Gucht liet natrekken door een privédetectivie. Het is bewezen dat ik dat niet gedaan heb. Dat is in scéne gezet door een partij, met medeweten van iemand die acht jaar premier geweest is. Dergelijke praktijken zijn verderfelijk. Als dat geen politieke daden zijn, dan weet ik het niet meer. Ik heb dankzij mijn parlementaire onschendbaarheid kunnen zeggen wat ik wou, morgen kan ik dat niet meer.'

20.16 uur 'Het enige wat ik gedaan heb, is een politieke daad gesteld. Ik heb gevraagd om De Gucht en Verhofstadt te verhoren. De machinerie van het gerecht werd aangestuurd door topmagistraten, die niet de waarheidsvinding als doel hadden. Het 'nuttige' resultaat van procureur Yves Liègeois' tussenkomst is dat het dossier 2 jaar blijven liggen is.'

20.13 uur Dedecker leest voor uit een wat een afspraak zou zijn geweest tussen toenmalig Open VLD-voorzitter Bart Somers en Dirk Vijnck. Vijnck liep over naar Open VLD, zogezegd wegens de detectivezaak. Hij bleef echter niet bij Open VLD.

20.11 uur Dedecker: 'Als wat ik gedaan heb, geen politieke daad is, dan mag u mij mijn parlementaire onschendbaarheid afnemen.'

20.09 uur Dedecker ziet bewijs voor die 'beschadigingsoperatie' in het lekken naar de media.

20.07 Het belang van Open VLD

Het is volgens Dedecker 'overduidelijk' dat binnen de Open VLD een beschadigingsplan werd uitgedokterd, tegen hemzelf en LDD.

Hij somt 'leugens' op van Karel De Gucht: 'Hij ontkende contact gehad te hebben met Hilde Vautmans en hij ontkende de familie Janssens te kennen.' Allebei leugens, aldus Dedecker.

20.02 uur 'Het is geen toeval dat het bericht over de gegevens van Jean-Jacques De Gucht mijn reputatie zouden beschadigen.'

Dedecker ontkent dat hij deze gegevens nagevraagd heeft bij de privédetective. 'En toch heeft net deze info mij genekt. Wat het belang van de persoon die dit gelekt heeft is, weet ik tot op vandaag niet.'

20.01 uur Dedecker noemt de zaak een 'mini-Watergate', want 'het gaat om de vernietinging van een politieke partij.'

19.57 uur Dedecker zegt dat hij de privédetective betaalde nadat bleek dat er niets te vinden was. Drie maanden later krijgt hij telefoon van een journalist. 'Er is een heksenjacht tegen mij ontketend. En het heeft de neergang van mijn partij ingezet.'

19.53 uur Dedecker zegt dat overheidsgebouwen, onder meer in Brugge en Mons, door een offshore-bedrijf beheerd werd. 'Ik stel me daar vragen bij. Ik ga verder op onderzoek.' Dedecker geeft voorbeelden van sale-and-leas-back-operaties. 'Het Antwerps Justitiepaleis was begroot op 75 miljoen euro. Het heeft uiteindelijk 250 miljoen euro gekost. Het is verkocht voor 180 miljoen, en wordt voor 1 miljoen euro per maand terug gehuurd.'

19.50 Dedecker zegt dat hij niet wil proberen de parlementairen te beïnvloeden in hun beslissing om zijn parlementaire onschendbaarheid al of niet op te heffen. 'Ik maak me geen illusies over hoe deze stemming vandaag zal verlopen. Het dossier ligt hier al maanden ter inzage, en enkel de voorzitter en de rapporteur hebben de moeite genomen om het in te kijken. Het loont de moeite om het dossier nog eens toe te lichten voor de andere 148.'

19.47 Jean-Marie Dedecker heeft het woord genomen.

Dedecker begint met het citaat van Johan Cruyff: 'Elk voordeel heb zijn nadeel' Het nadeel in de politiek is dat je schuldig bent totdat je je onschuld hebt bewezen. En er is altijd wel een procureur te vinden voor wie zijn lidkaart van de loge of van Opus Dei belangrijker is dan zijn geweten.'

19.43 uur Landuyt ontkent dat de politiek een motief mag zijn om een misdrijf te plegen. Er klinkt rumoer bij de oppositiebanken bezet door het Vlaams Belang.

19.35 uur Kamerlid Renaat Landuyt (SP.A) geeft een samenvatting van het dossier.

19.30 uur Kamervoorzitter André Flahaut (PS) leidt de stemming in. Hij benadrukt dat de stemming niets zegt over het vermoeden van onschuld van Jean-Marie Dedecker.

Dedecker heeft gemeld aan Flahaut dat zijn tussenkomst 30 à 35 minuten zal duren. Er kan daarne een lid tegen de opheffing en een lid voor pleiten.

19.15 uur In de kamer wordt nu gestemd over een aantal wetsvoorstellen. Jean-Marie Dedecker kan naar verwachting over een kwartier beginnen aan zijn speech. 18.50 uur De stemming over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker volgt na diens toespraak. Dat kan laat worden, aangezien Dedecker niet om 19 uur zal kunnen starten met zijn rede.

18.32 uur Jean-Marie Dedecker zal ten vroegste rond 19 uur aan zijn toespraak beginnen, zo meldt LDD.

18.15 uur 'Geens en Smeets doorverwezen naar correctionele rechtbank'

Guy Geens en Liesbeth Smeets, de ex-LDD'ers die met het verhaal naar Open VLD en later de media stapten, zijn naar de correctionele rechtbank verwezen, zo meldt LDD aan Knack.be.

LDD was in beroep gegaan tegen de conclusie van de raadkamer van Hasselt dat er geen redenen waren om aan te nemen dat Geens en Smets documenten hadden toegevoegd aan het dossier dat privédetective Marleen Ceyssens had samengesteld. Het gaat aldus LDD om informatie over Jean-Jacques De Gucht, waar zij naar eigen zeggen niet in geïnteresseerd waren. Dat is waar volgens LDD de manipulatie in zit, en waartegen Dedecker zich straks zal verdedigen.

De kamer van inbeschuldigingstelling van Antwerpen, waar LDD in beroep ging, oordeelt nu dat er wel aanwijzingen zijn om aan te nemen dat Geens en Smets strafbare feiten pleegden. De zaak komt daarmee opnieuw in Hasselt terecht, bij de correctionele rechtbank. LDD beschuldigt Geens en Smets van valsheid in geschrifte, laster en eerroof en het toebrengen van schade. 'Als zij vrijgesproken worden, gaan wij opnieuw in beroep.'

Volgens LDD 'verstevigt deze beslissing onze versie dat Geens en Smeets weldegelijk iets mispeuterd hebben'.

18.02 uur N-VA zal zich bij de stemming onthouden. Dat is te horen in de wandelgangen in het parlement. Oppositiepartijen N-VA en Groen zullen zich onthouden bij de stemming over het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker. N-VA was niet aanwezig in de Kamercommissie Vervolgingen waar SP.A, Open VLD, CD&V en MR voor de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker stemden.

Vlaams Belang zal tegen stemmen. Groen zal zich net als N-VA onthouden.

18.00 uur Goeienavond. Welkom bij de liveblog van Knack.be over de mogelijke opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker (LDD).

LIVEBLOG OVER DE MOGELIJKE OPHEFFING VAN DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID VAN JEAN-MARIE DEDECKER (LDD)
Jean-Marie Dedecker, voorzitter van LDD, verdedigt zich in de Kamer tegen de mogelijke opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid. In de Kamercommissie Vervolgingen beslisten CD&V, SP.A, PS en MR tot deze opheffing. Vandaag stemt de plenaire vergadering van de Kamer daarover.

De opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid heeft Dedecker te danken aan het onderzoek die hij een privédetective in 2008 liet uitvoeren naar de financiële handel en wandel van Karel De Gucht (Open VLD) en diens gezin. Dedecker zou weet hebben gehad van de betrokkenheid van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken De Gucht bij de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne.

Dat Dedecker gesjoemeld zou hebben met de contracten van die privédetective - hij heeft onder meer een contract geantidateerd - heeft het parket in gang gezet. De onderzoeksrechter stelde hem in verdenking van mededaderschap en medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte. Dedecker en de privédetective zijn doorverwezen naar de strafrechter. Daarop werd zijn parlementaire onschendbaarheid op de helling gezet.

Dedecker belooft in de plenaire vergadering een 'Belgisch Watergate-schandaal' uit te brengen, met de Open VLD in een hoofdrol. Volgens een parlementaire medewerker van de libertaire voorman heeft Open VLD 50.000 euro betaald aan twee ex-LDD'ers om het verhaal in de pers te lekken. Jean-Marie Dedecker liet al weten zeker een uur nodig te hebben om zijn verhaal te doen.

Herlees hier de liveblog over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker. 20.40 uur En daarmee eindigt deze liveblog. Bedankt voor het volgen. 20.37 uur De plenaire Kamer heft de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker op. Dat betekent dat hij in deze kwestie gerechtelijk kan vervolgd worden. In alle andere kwesties behoudt Dedecker die onschendbaarheid.20.34 uur De bel luidt, de parlementsleden buiten de Kamer worden binnengeroepen om te stemmen over het al of niet opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker.20.33 uur Applaus op de VB-banken als fractieleidster Barbara Pas afsluit met 'als overtuigd democraten kunnen wij niet anders dan tegen de opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Dedecker te stemmen.'20.27 uur Barbara Pas, fractieleidster van het Vlaams Belang, begint haar pleidooi tegen de opheffing. 'Ik sta hier niet voor Jean-Marie Dedecker, maar voor de parlementaire onschendbaarheid'. Ze hekelt dat zij het dossier niet mochten inzien. 20.21 uur 'Waarom heb ik er iets op tegen om mijn onschendbaarheid te verliezen? Omdat dat een precedent zou scheppen voor anderen die ook onderzoek voeren - waartoe het parlementair mandaat dient. Daarom vraag ik u om een gewetensonderzoek te doen bij uzelf. Ik ben afgemaakt geweest in de pers omdat ik zogezegd het privéleven van De Gucht liet natrekken door een privédetectivie. Het is bewezen dat ik dat niet gedaan heb. Dat is in scéne gezet door een partij, met medeweten van iemand die acht jaar premier geweest is. Dergelijke praktijken zijn verderfelijk. Als dat geen politieke daden zijn, dan weet ik het niet meer. Ik heb dankzij mijn parlementaire onschendbaarheid kunnen zeggen wat ik wou, morgen kan ik dat niet meer.'20.16 uur 'Het enige wat ik gedaan heb, is een politieke daad gesteld. Ik heb gevraagd om De Gucht en Verhofstadt te verhoren. De machinerie van het gerecht werd aangestuurd door topmagistraten, die niet de waarheidsvinding als doel hadden. Het 'nuttige' resultaat van procureur Yves Liègeois' tussenkomst is dat het dossier 2 jaar blijven liggen is.'20.13 uur Dedecker leest voor uit een wat een afspraak zou zijn geweest tussen toenmalig Open VLD-voorzitter Bart Somers en Dirk Vijnck. Vijnck liep over naar Open VLD, zogezegd wegens de detectivezaak. Hij bleef echter niet bij Open VLD.20.11 uur Dedecker: 'Als wat ik gedaan heb, geen politieke daad is, dan mag u mij mijn parlementaire onschendbaarheid afnemen.'20.09 uur Dedecker ziet bewijs voor die 'beschadigingsoperatie' in het lekken naar de media.20.07 Het belang van Open VLDHet is volgens Dedecker 'overduidelijk' dat binnen de Open VLD een beschadigingsplan werd uitgedokterd, tegen hemzelf en LDD. Hij somt 'leugens' op van Karel De Gucht: 'Hij ontkende contact gehad te hebben met Hilde Vautmans en hij ontkende de familie Janssens te kennen.' Allebei leugens, aldus Dedecker.20.02 uur 'Het is geen toeval dat het bericht over de gegevens van Jean-Jacques De Gucht mijn reputatie zouden beschadigen.'Dedecker ontkent dat hij deze gegevens nagevraagd heeft bij de privédetective. 'En toch heeft net deze info mij genekt. Wat het belang van de persoon die dit gelekt heeft is, weet ik tot op vandaag niet.'20.01 uur Dedecker noemt de zaak een 'mini-Watergate', want 'het gaat om de vernietinging van een politieke partij.'19.57 uur Dedecker zegt dat hij de privédetective betaalde nadat bleek dat er niets te vinden was. Drie maanden later krijgt hij telefoon van een journalist. 'Er is een heksenjacht tegen mij ontketend. En het heeft de neergang van mijn partij ingezet.'19.53 uur Dedecker zegt dat overheidsgebouwen, onder meer in Brugge en Mons, door een offshore-bedrijf beheerd werd. 'Ik stel me daar vragen bij. Ik ga verder op onderzoek.' Dedecker geeft voorbeelden van sale-and-leas-back-operaties. 'Het Antwerps Justitiepaleis was begroot op 75 miljoen euro. Het heeft uiteindelijk 250 miljoen euro gekost. Het is verkocht voor 180 miljoen, en wordt voor 1 miljoen euro per maand terug gehuurd.'19.50 Dedecker zegt dat hij niet wil proberen de parlementairen te beïnvloeden in hun beslissing om zijn parlementaire onschendbaarheid al of niet op te heffen. 'Ik maak me geen illusies over hoe deze stemming vandaag zal verlopen. Het dossier ligt hier al maanden ter inzage, en enkel de voorzitter en de rapporteur hebben de moeite genomen om het in te kijken. Het loont de moeite om het dossier nog eens toe te lichten voor de andere 148.' 19.47 Jean-Marie Dedecker heeft het woord genomen. Dedecker begint met het citaat van Johan Cruyff: 'Elk voordeel heb zijn nadeel' Het nadeel in de politiek is dat je schuldig bent totdat je je onschuld hebt bewezen. En er is altijd wel een procureur te vinden voor wie zijn lidkaart van de loge of van Opus Dei belangrijker is dan zijn geweten.' 19.43 uur Landuyt ontkent dat de politiek een motief mag zijn om een misdrijf te plegen. Er klinkt rumoer bij de oppositiebanken bezet door het Vlaams Belang.19.35 uur Kamerlid Renaat Landuyt (SP.A) geeft een samenvatting van het dossier.19.30 uur Kamervoorzitter André Flahaut (PS) leidt de stemming in. Hij benadrukt dat de stemming niets zegt over het vermoeden van onschuld van Jean-Marie Dedecker. Dedecker heeft gemeld aan Flahaut dat zijn tussenkomst 30 à 35 minuten zal duren. Er kan daarne een lid tegen de opheffing en een lid voor pleiten. 19.15 uur In de kamer wordt nu gestemd over een aantal wetsvoorstellen. Jean-Marie Dedecker kan naar verwachting over een kwartier beginnen aan zijn speech. 18.50 uur De stemming over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker volgt na diens toespraak. Dat kan laat worden, aangezien Dedecker niet om 19 uur zal kunnen starten met zijn rede. 18.32 uur Jean-Marie Dedecker zal ten vroegste rond 19 uur aan zijn toespraak beginnen, zo meldt LDD. 18.15 uur 'Geens en Smeets doorverwezen naar correctionele rechtbank'Guy Geens en Liesbeth Smeets, de ex-LDD'ers die met het verhaal naar Open VLD en later de media stapten, zijn naar de correctionele rechtbank verwezen, zo meldt LDD aan Knack.be. LDD was in beroep gegaan tegen de conclusie van de raadkamer van Hasselt dat er geen redenen waren om aan te nemen dat Geens en Smets documenten hadden toegevoegd aan het dossier dat privédetective Marleen Ceyssens had samengesteld. Het gaat aldus LDD om informatie over Jean-Jacques De Gucht, waar zij naar eigen zeggen niet in geïnteresseerd waren. Dat is waar volgens LDD de manipulatie in zit, en waartegen Dedecker zich straks zal verdedigen. De kamer van inbeschuldigingstelling van Antwerpen, waar LDD in beroep ging, oordeelt nu dat er wel aanwijzingen zijn om aan te nemen dat Geens en Smets strafbare feiten pleegden. De zaak komt daarmee opnieuw in Hasselt terecht, bij de correctionele rechtbank. LDD beschuldigt Geens en Smets van valsheid in geschrifte, laster en eerroof en het toebrengen van schade. 'Als zij vrijgesproken worden, gaan wij opnieuw in beroep.'Volgens LDD 'verstevigt deze beslissing onze versie dat Geens en Smeets weldegelijk iets mispeuterd hebben'. 18.02 uur N-VA zal zich bij de stemming onthouden. Dat is te horen in de wandelgangen in het parlement. Oppositiepartijen N-VA en Groen zullen zich onthouden bij de stemming over het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker. N-VA was niet aanwezig in de Kamercommissie Vervolgingen waar SP.A, Open VLD, CD&V en MR voor de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker stemden. Vlaams Belang zal tegen stemmen. Groen zal zich net als N-VA onthouden. 18.00 uur Goeienavond. Welkom bij de liveblog van Knack.be over de mogelijke opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker (LDD). LIVEBLOG OVER DE MOGELIJKE OPHEFFING VAN DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID VAN JEAN-MARIE DEDECKER (LDD) Jean-Marie Dedecker, voorzitter van LDD, verdedigt zich in de Kamer tegen de mogelijke opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid. In de Kamercommissie Vervolgingen beslisten CD&V, SP.A, PS en MR tot deze opheffing. Vandaag stemt de plenaire vergadering van de Kamer daarover. De opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid heeft Dedecker te danken aan het onderzoek die hij een privédetective in 2008 liet uitvoeren naar de financiële handel en wandel van Karel De Gucht (Open VLD) en diens gezin. Dedecker zou weet hebben gehad van de betrokkenheid van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken De Gucht bij de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne. Dat Dedecker gesjoemeld zou hebben met de contracten van die privédetective - hij heeft onder meer een contract geantidateerd - heeft het parket in gang gezet. De onderzoeksrechter stelde hem in verdenking van mededaderschap en medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte. Dedecker en de privédetective zijn doorverwezen naar de strafrechter. Daarop werd zijn parlementaire onschendbaarheid op de helling gezet. Dedecker belooft in de plenaire vergadering een 'Belgisch Watergate-schandaal' uit te brengen, met de Open VLD in een hoofdrol. Volgens een parlementaire medewerker van de libertaire voorman heeft Open VLD 50.000 euro betaald aan twee ex-LDD'ers om het verhaal in de pers te lekken. Jean-Marie Dedecker liet al weten zeker een uur nodig te hebben om zijn verhaal te doen.