Hoge energieprijzen doen elektriciteitsgebruik in België dalen

Stockbeeld © Getty Images

Het elektriciteitsverbruik in België is vorig jaar ten opzichte van 2021 met 3,3 procent gedaald tot 81,7 terawattuur (TWh). Door de hoge energieprijzen verminderden de consumenten hun verbruik, zo meldt hoogspanningsnetbeheerder Elia vrijdag. De productie van hernieuwbare energie nam verder toe, met verschillende records die sneuvelden. Het aandeel kernenergie in de energiemix van het land daalde onder de 50 procent.

Het lagere elektriciteitsverbruik was vooral in het vierde kwartaal duidelijk. In oktober, november en december lag het verbruik 8 procent lager dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar, met de grootste daling in november (-11,1 procent). Van januari tot september daalde het elektriciteitsverbruik gemiddeld 2 procent. Naast de hogere energieprijzen – de gemiddelde maandprijs was historisch hoog – had ook het weer een invloed op het verbruik.

Lees verder onder het artikel

Hofleverancier kernenergie

De productie van hernieuwbare energie zette de stijging voort en opnieuw gingen enkele records voor de bijl. Wind- en zonne-energie waren samen goed voor 17,4 TWh, tegenover 15,2 TWh een jaar eerder. De stijging is te danken aan de toename van het geïnstalleerd vermogen aan windmolens op land  (+14 procent) en zonne-energie (+35 procent). Wind- en zonne-energie waren samen goed voor 17,4 procent van de elektriciteitsmix in 2022. Op 11 mei was er een nieuw absoluut record van de totale productie van zonne- en windenergie (7.112 megawatt).

Kernenergie bleef de hofleverancier, al daalde het aandeel in de elektriciteitsmix onder de helft tot 47,3 procent (52,2 procent in  2021). De kerncentrales leverden 41,8 TWh. ‘Ondanks de definitieve sluiting van Doel 3 eind september 2022, was de beschikbaarheidsgraad van het nucleaire productiepark het afgelopen jaar hoog’, aldus Elia. Gascentrales waren goed voor  26,9 procent van de elektriciteitsmix (23,8 TWh).

Er was vorig jaar voor de vierde keer op rij meer uitvoer dan invoer van elektriciteit over de landsgrenzen. Het gaat om een netto-export van 6,6 TWh.

Partner Content