Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Liveblog afgesloten. Bedankt om bij ons te volgen.

Hierbij beëindigen wij onze liveblog.

Belangrijkste momenten in de Kamer vandaag: een pittige discussie over het stakingsrecht tussen N-VA en SP.A, verbolgenheid bij Groen, LDD en SP.A over de 'karaattaks' en een emotionele staande ovatie voor Flor Van Noppen en zijn MSA-wetsvoorstel.

Bedankt om bij ons te volgen.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Staande ovatie voor MSA-wetsvoorstel Flor Van Noppen

Flor Van Noppen krijgt een staande ovatie van de Kamer. Daarmee brengt ze hulde aan zijn wetsvoorstel voor meer middelen voor het onderzoek naar MSA. De Kamer is zo decor, na verschillende steunbetuigingen aan Van Noppens adres, van een emotioneel moment.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen ten einde, wetsvoorstellen ter stemming

De vragen zijn gesteld. Nu stemmen de Kamerleden nog over wetsvoorstellen en geven de rapporteurs tekst en uitleg bij de totstandkoming van die voorstellen.

De bespreking van een wetsvoorstel van uittredend Kamerlid Flor Van Noppen (N-VA) is speciaal. Hij vraagt meer aandacht voor en middelen ter bestrijding van de ziekte MSA (Multiple of Meervoudig systeematrofie). Van Noppen is zelf MSA-patiënt.

De Kamer applaudiseert bij aanvang van de bespreking. Van Noppen laat weten tevreden te zijn dat zijn resolutie wordt aangenomen: 'Uit eigen ervaring weet ik hoe ernstig MSA je levenskwaliteit bedreigt. In naam van de voltallige N-VA-Kamerfractie wil ik de andere fracties dan ook uitdrukkelijk danken voor hun steun aan dit initiatief.'

BELGA
© BELGA
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'De kleine mensen die niet kunnen chanteren, die betalen in dit land de belastingen.'

Jean Marie Dedecker: 'De kleine mensen die niet kunnen chanteren, die betalen in dit land de belastingen. Daar heb ik het moeilijk mee. U moet die Augiastal opkuisen, van al die verschillende wetjes en voordelen. U kan dat doen met de vlaktaks van 21 procent. Even hoog als de btw, geen notionele interestaftrek meer, geen favoritisme.'

IMAGEGLOBE
© IMAGEGLOBE
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Doorzichtig dat de ondervoorzitter van de diamantclub de vraag stelde'

Van Hecke noemt het nogal doorzichtig dat Schiltz, 'de ondervoorzitter van de diamantclub', aan u een vraag stelt. 'Dit is gewoon gelobby van de diamantclub.'

Van der Maelen: 'Wat voor alle kiezers belangrijk is: er zijn hier partijen (hij doelt op N-VA, red.) die een belastingverlaging voor de diamantsector willen, en die compenseren door een btwverhoging op mazout. Niet-met-ons. Dat leidt ons niet naar een rechtvaardige fiscaliteit.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Geens hekelt 'selectieve verontwaardiging' over 'karaattaks'

Geens zegt op uiterst lijzige toon zich te verontschuldigen dat ze zich verslikten in hun koffie.

'Maar jullie zijn meer geïntereseerd in de kranten, dan wanneer een parlementslid een vraag stelt en waarop een minister een antwoord gaf. Meneer Schiltz heeft mij een vraag gesteld en ik heb geantwoord, dat inderdaad op fiscaal vlak een van de mogelijkheden die bekeken wordt, de invoering van een karaattaks is. Mijn administratie had een eerste analyse uitgevoerd en gezegd dat er rekening moet gehouden worden met sectorhulp. Ik vroeg desgevallend een ander voorbeeld te geven. Denkt u nu echt dat ik dat idee echt nu aan de regering zou voorleggen? Ik doe dat enkel als ik een bevredigend anwtoord krijg van mijn administratie. Het is uiteraard niet de regering die dit voorstel deed. Het is de krant die ervoor gezorgd heeft dat u zich verslikte. Dat volstaat om zo'n heisa te maken. Uw verontwaardiging is selectief. Ik hoor die verontwaardiging over versneden fiscaliteit niet als ik bijvoorbeeld de tax shelter op twee maanden door het parlement sleur, of wanneer ik de BTW voor de advocaten heb ingevoerd. Zo'n verwijt kan ik niet aanvaarden.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Een karaattaks, terwijl de kleine ondernemer bloedt om belastingen te betalen'

'Ik begrijp uw Sinterklaaspolitiek niet, een politiek die wie stout is, lekkers geeft en wie braaf is, de roe. Ik wil serieux in het fiscaal beleid, in plaats van favoritisme. En dat terwijl de kleine onderneming bloedt om zijn belastingen te betalen.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Is er een sector in dit land die meer gepamperd is dan de diamantsector?'

Ook Jean Marie Dedecker (LDD) heeft vragen bij de karaattaks. 'Een van de grootste problemen in dit land voor ondernemers is de rechtsonzekerheid. Als ik die karaattaks bekijk, denk ik dat het eerder gaat om favoritisme, om verkiezingscadeautjes. Want de verkiezingen worden in Antwerpen gewonnen.'

'Is er een sector in dit land die meer gepamperd is dan de diamantsector. Op een omzet van 36 miljard euro betalen de 100 grootste bedrijven nog geen 10 miljoen euro belastingen'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Bij elke belastingcontrole in de diamantsector is het prijs'

Ook SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen heeft kritiek op de diamantsector: 'Ze moeten geen btw of uitvoerrechten betalen, en toch bedanken ze de staat daar op een rare manier voor. Elke belastingcontrole? Prijs. En deze sector durft het voor zichzelf aan om zich te onttrekken aan de vennootschapsbelasting, een derde ontwijking.'

Van der Maelen wil weten of Geens dit voorstel onderschrijft en of het klopt dat zijn administratie 'vierkant tegen dit voorstel' is.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Stefaan Van Hecke: 'Wist enkel het diamantclubje van het parlement van dit nieuw fiscaal cadeautje?'

Stefaan Van Hecke (Groen) zegt zich verslikt te hebben bij het voorstel van de regering, de zogenaamde karaattaks: 'een fiscaal cadeau voor de diamantsector.'

'Een nieuw cadeau, want ze moeten al geen btw of uitvoerrechten betalen. Ik wil weten of dit een persoonlijk initiatief is, of van de regering. Wie wist daarvan? Enkel de diamantclub van dit parlement? Onder voorzitterschap van Jan Jambon (N-VA) die dit hier niet durft verdedigen? Onder ondervoorzitterschap van Willem-Frederik Schiltz? En waarin ook Servais Verherstraeten zit?' Van Hecke zegt ook dat het advocatenbureau waar Geens werkzaam bij was betrokken is.

'Wij zijn tegen dit cadeautje, waarvoor u een nieuwe rechtse coalitie vormt.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Patrick Dewael: 'Hoe staat het met tewerkstellingsplan in Limburg?'

'Zoals u weet is Limburg bijzonder zwaar getroffen door de economische crisis. Niet in het minst door de sluiting van Ford Genk, eind dit jaar, waardoor meer dan 8000 mensen op straat komen te staan,' zegt Patrick Dewael (Open VLD).

Hij vraagt aan minister Koen Geens (CD&V) hoe ver het staat met de tewerkstellingszones en de afstemming met de regio's terzake: 'Wanneer zal u het noodzakelijke samenwerkingsakkoord tussen het federale en Vlaamse niveau sluiten? Welke andere hordes moeten nog genomen worden?Wanneer verwacht u dat deze maatregel in werking zal kunnen treden?'

Geens zegt dat Dewael zich geen zorgen moet maken over de nakende ontbinding van het parlement: 'Alles is in gereedheid.'

Geens ziet geen problemen inzak de samenwerkingsakkoorden met de gewesten. 'Wat mij betreft, hoe sneller hoe liever.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Vertrouwen in justitie is al langer dan vandaag laag'

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zegt dat het al langer geweten is dat het vertrouwen in justitie laag is. Dat zegt ze als antwoord op een vraag van Bert Schoofs (VB). Ze lijst op wat zij gedaan heeft om daaraan tegemoet te komen. Allemaal onvoldoende, volgens Schoofs.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'N-VA lacht met stakingsrecht, maar heeft lef niet om dat te zeggen'

Labille zegt tegen het wetsvoorstel van de MR in de Senaat te zijn, die gesteund wordt door 'de N-VA natuurlijk en de Open VLD. Het is een onaanvaardbaar zwaard van Damocles.'

Het komt tot een luidruchtige woordenwisseling tussen de N-VA en de SP.A. Geerts: 'Uw maskers vallen af, durf toch zeggen dat u tegen het stakingsrecht bent. U bent voor een minimale dienstverlening, wij voor een maximale. Het is betreurenswaardig dat u de culot niet hebt om op de tribune te komen, maar wel olie op het vuur gooit en lacht met dit systeem van sociaal overleg.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Labille: 'Minimale dienstverlening bij spoor is vals goed idee'

David Geerts (SP.A) vraagt aan minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) de krachtlijnen van het protocol over de minimale dienstverlening uit de doeken te doen.

'Het is een vals goed idee,' zegt Labille. 'Het ligt ook niet in onze traditie van overleg en is een schending van het stakingsrecht. Het zou ook geen probleem oplossen. De reizigers zouden in overvolle treinen moeten rijden en dat zou hun veiligheid en die van het personeen in het gevaar brengen.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'De mensen zullen appreciëren dat u zorgt dat er zo weinog mogelijk geld verloren gaat'

David Clarinval (MR) is 'helemaal niet tevreden' met het antwoord: 'U zegt dat de mensen wisten hoe lang de cheques geldig waren. Dat is niet zo. Dit zorgt voor een vertrouwensbreuk. Men houdt geen rekening met het algemeen belang en dat is bijzonder betreurenswaardig.'

Vercamer sluit zich daarbij aan. 'Goed informeren is een zaak, maar vraag ze dan ook om goede afspraken te maken. En lees ze eens de levieten: niets belet hen om zelf een langere termijn te hanteren, zodat mensen hun geld langer kunnen recupereren. De mensen zullen het ten zeerste appreciëren dat u iets doet om zo weinig mogelijk geld verloren te laten maken.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

De Coninck: 'Zal aan Sodexo vragen beter te communiceren'

De Coninck zegt dat de procedure niet is gewijzigd. 'Een gebruiker die als goede huisvader- of moeder redeneert, zal niet tot de laatste avond wachten om die cheques in te ruilen. Als u zegt dat de communicatie van Sodexo beter kan, dan zal ik hen contacteren en vragen om de formulieren ook anders dan online beschikbaar te maken.'

Vercamer had aangeklaagd dat slechts 8 procent van de senioren digitale dienstencheques gebruikt, en dat het dus belemmerend werkt om vooral online te werken.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Hilariteit: 'De seks aan 5 euro'

Vercamer zegt dat vorig jaar 7 miljoen euro verloren ging. Hij wil weten over welk bedrag het dit jaar kan gaan en welke afspraken de minister heeft met Sodexo.

Monica De Coninck begint haar antwoord met een gesmaakte grap, ze immiteert Vercamers uitspraak van cheques. 'De seks aan 5 euro.' 'Ik heb een West-Vlaamse tongval, dus ik zal het niet beter doen, meneer Vercamer.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Schandelijk hoe moeilijk Sodexo het de mensen maakt om dienstencheques om te ruilen'

Stefaan Vercamer (CD&V) noemt het 'schandelijk' hoe moeilijk Sodexo het de mensen maakt om dienstencheques om te ruilen. 'Het gaat over miljoenen euro's. De kassa van Sodexo zal weer rinkelen vanaf 1 mei, zonder tegenprestatie. Vanaf 1 mei zijn de cheques waardeloos'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Instructie Binnenlandse Zaken omtrent pariteit is onwettig'

Bercy Slegers (CD&V) heeft een 'prangende vraag' over de toepassing van artikel 117bis van het kieswetboek die de pariteit man-vrouw op de kieslijsten stipuleert.

Slegers stipt aan dat een virtuele indiening van de lijsten op problemen stuit.

Milquets antwoord: 'Om eerlijk te zijn ben ik totaal verbaasd door uw vraag. Sinds de grondwetwijzing zijn de bestaande bepalingen omtrent pariteit onveranderlijk opgenomen, vanaf 2003.'

'De pariteit man-vrouw moet worden nageleefd. Er wordt maximaal een verschil van één toegelaten.'

Milquet zegt dat de instructies niet veranderd zijn. Het gaat over een discussie omtrent even of oneven aantal kandidaten op een lijst. Volgens Slegers is de instructie van Binnenlandse Zaken terzake niet juridisch, omdat een instructie niet in de wet zou staan. Zij stelt na 25 mei een wetswijziging voor. Milquet: 'Excuseer, maar dit is het eerste bezwaar sinds 10 jaar. Het is niet mijn taak om specifieke fouten te herstellen.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Extra budget voornamelijk voor vakantiegelden: druppel op hete plaat''

Degroote: 'Bedankt voor de intenties en beloftes, waarvan ik vooral het woord 'bijna' zal onthouden. U heeft inderaad iets extra bekomen, maar ik hoor dat dat voornamelijk voor de vakantiegelden dient.' Hij vraagt waar dat de hulpdiensten zal te goed komen en noemt het een druppel op een hete plaat.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Milquet: 'In totaal 55 miljoen euro extra voor politie gekregen'

Milquet: 'Wat de speciale eenheden betreft: ik heb bijna een omzendbrief af over de nieuwe regels. Ik heb met veel aandacht het verslag van het Comité P gelezen.'

Milquet zegt dat ze gisteren nog in totaal 55 miljoen euro extra kreeg voor de politie.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Waar blijven aangekondigde extra budgetten voor politie?'

Koenraad Degroote (N-VA) bevraagt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) over de 'onderfinanciering van de federale politie en de negatieve gevolgen ervan'.

Hij citeert verschillende experts die benadrukken dat verschillende politiediensten onderbemand zijn en niet goed kunnen werken. 'Omdat u het laat afweten, mevrouw de minister.'

Hij hekelt de kwestie Johan Jacob, de man die stierf na hardhandig optreden van veiligheidsdiensten. 'Zij worden niet goed begeleid.'

Degroote vraagt waar de aangekondigde extra budgetten blijven.

Koenraad Degroote (N-VA)

Onderfinanciering federale politie en de negatieve gevolgen ervan.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Netneutraliteit is cruciaal'

Karine Lalieux (PS) wil weten van Vande Lanotte hoe België zich zal gedragen ten opzichte van een verordening uit het Europees parlement over netneutraliteit: de openheid van het internet. Mogen bepaalde providers met andere woorden bepaalde informatie vertragen of bevoordelen?

Vande Lanotte zegt dat een Belgisch kader wordt opgericht die de netneutraliteit zal beschermen.

Lalieux benadrukt dat die netneutraliteit cruciaal is, 'het internet moet een plaats van creativiteit blijven en daarom neutraal. Ik reken op u om die te verdedigen tijdens de volgende bijeenkomst van de Europese Raad.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Hoeveel kostte het bezoek van Xi Jinping?'

Laurent Louis richt deze week zijn pijlen op het Chinese bezoek aan België. Het is een herhaling van zijn kritiek op het bezoek van Barack Obama aan België: te duur. Hij wil weten hoeveel het bezoek gekost heeft.

China-kenner Jonathan Holslag schreef voor Knack.be een duidingsstuk over het bezoek van Xi Jinping.

Lees: Zal China de Belgische economie uit het slop trekken? Waarom zou het?

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'België moet aanwezig blijven in Afrika, om commerciële en humanitaire redenen'

De Crem licht de Rwanda-conclusies toe, die vastleggen hoe tussengekomen wordt in voormalige kolonies: 'Een internationaal mandaat, duidelijk leiderschap en er moet naast een ingangsstrategie ook een exitstrategie zijn. Ik weet niet of de voorwaarden voor een tussenkomst zijn voldaan, maar het is aan het parlement om daarmee in te stemmen inde toekomst.'

De Croo zegt achter het optreden van de regering te staan. Hij benadrukt nog dat België omwille van humanitaire en commerciële redenen aanwezig moet blijven in Afrika.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

De Crem: 'Bereid tot inspanningen in CAR, als EU meebetaalt'

De Crem geeft tekst en uitleg bij de Belgische militaire aanwezigheid in de Centraal Afrikaanse Republiek.

'België heeft geen deelname voorgesteld, we waren gevraagd voor een genie-opdracht, waar de Italiaanse collega's zijn ingegaan. Wij zijn bereid om inspanningen te doen, als die door de EU medegefinancierd worden.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

De Croo over EU-Afrika-top: 'Niet euforisch zijn'

Herman De Croo stelt de eerste vraag, aan minister van Defensie Pieter De Crem over de EU-Afrikatop, die vandaag eindigt.

Hij wijst erop dat in juli ook een top wordt gehouden, tussen Afrikaanse landen en China. 'We mogen niet euforisch zijn, er zijn nog andere contacten met andere belangrijke landen.'

'Welke was onze inbreng, als experten, naar veiligheid? Voor sommige van deze landen hebben wij klachten geformuleerd, zoals naar Oeganda, inzake hun vervolging van holebi's. Wat was onze houding daarin?'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

N-VA en Groen kwaad om afwezigheid Kamerleden meerderheid

Fractieleider Jan Jambon (N-VA) begint met zijn 'verontwaardiging' uit te spreken over de afwezigheid van enkele Kamerleden tijdens de plenaire van gisteren, waardoor Flahaut de zitting moest schorsen. Dat belemmert het vele werk dat op het parlement afkomt aan het einde van de legislatuur.

Daar sluit Groen-fractieleider Stefaan Vanhecke zich bij aan.

Flahaut vraagt de Kamer om respect te hebben voor de vergadering.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

De bel gaat: Kamerleden moeten naar binnen komen

Kamervoorzitter André Flahaut (PS) installeert zich, de bel gaat: de Kamerleden komen binnen.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Hoe sterk is het eenzame parlementslid?

Herman De Croo, de nestor van de Belgische Kamer, als eerste op post.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Volgtip op Twitter: De Kamer

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een Twitter-account. Interessante volgtip!

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen aan minister van Financiën Koen Geens (CD&V)

Patrick Dewael (Open VLD) over de stand van zaken inzake de tewerkstellingszones en de afstemming met de regio's.

Josy Arens (CDH) over de controle op Belgen die in het Groothertogdom Luxemburg werken.

Christophe Lacroix (PS), Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), Jean Marie Dedecker (LDD) en Dirk Van der Maelen (SP.A) over het fiscaal regime in de diamantsector.

Peter Dedecker (N-VA) over de ruling van KBC.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen aan minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS)

David Geerts (SP.A) over de evaluatie van het protocol inzake de minimale dienstverlening bij het spoor.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen aan minister van Werk Monica De Coninck (SP.A)

David Clarinval (MR) en Stefaan Vercamer (CD&V) over de dienstencheques, die eind april vervallen.

Belga
© Belga
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen aan minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel (MR)

Benoit Drèze (CDH) over de budgettaire aanpassingen.

Image Globe
© Image Globe
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen aan minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD)

Olivier Maingain (FDF) over de toekomst van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Bert Schoofs (Vlaams Belang) over 'het gebrek aan vertrouwen in Justitie vanwege de Vlamingen'.

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) over het rapport van het Comité R.

Philippe Goffin (MR) over het nieuwe juridische landschap.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen aan vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CD&V)

Koenraad Degroote (N-VA) over de 'onderfinanciering van de federale politie en de negatieve gevolgen ervan'.

Bercy Slegers (CD&V) over de toepassing van artikel 117bis van het kieswetboek die de pariteit man-vrouw op de kieslijsten stipuleert.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen aan Johan Vande Lanotte (SP.A), vicepremier en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Karine Lalieux (PS) over de nieuwe richtlijnen inzake elektronische communicatie.

belga
© belga
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Vragen aan vicepremier en minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V)

belga
© belga

Herman De Croo (Open VLD) over de EU-Afrika Top.

Laurent Louis (onafhankelijke) over het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan ons land. Deze vraag was overigens gericht aan eerste minister Elio Di Rupo (PS), die door Louis vorige week beledigd werd.