Greenpeace daagde de Vlaamse regering twee jaar geleden voor de rechter wegens de ongezonde lucht in Vlaanderen, en meer bepaald het blijvend overschrijden van de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2). De rechter gaf Greenpeace gelijk en oordeelde dat de Vlaamse regering binnen het jaar na de betekening van het vonnis (6 november 2018) een luchtkwaliteitsplan moest opstellen dat aantoont hoe deze illegale overschrijdingen op zo kort mogelijke termijn zullen verdwijnen. Het plan waarmee de nieuwe Vlaamse regering nu op de proppen komt, beantwoordt hier volgens Greenpeace hoegenaamd niet aan.

'Dit is een vrijblijvend plan zonder tanden', zegt Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij Greenpeace. 'Het bevat geen garanties dat de luchtkwaliteit op korte termijn zal verbeteren. De vele Vlamingen die hun recht op gezonde lucht opeisen, verdienen beter. Daarom sturen we een deurwaarder naar het kabinet van minister Demir om de naleving van het vonnis af te dwingen.' De maatregelen die in het plan staan, bevatten volgens de milieuorganisatie te weinig details en hebben geen concrete deadlines. 'Er komt geen slimme kilometerheffing, ultralage-emissiezones worden niet verplicht en er is geen duidelijk traject voor de vergroening van het wagenpark. Verschillende voorstellen zijn bovendien de bevoegdheid van de federale of lokale overheden en daarbij ontbreekt het aan afspraken over hoe deze zullen worden nageleefd', benadrukt Thijs.

Volgens wetenschappelijk onderzoek sterven er in België nog altijd meer dan 9.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht en bijna een kwart van de kinderen met astma lijdt aan die aandoening door de uitstoot van stikstofdioxide, vooral door het verkeer.

Volgens Greenpeace heeft Vlaanderen veel te winnen bij een ambitieus luchtkwaliteitsplan, niet enkel voor onze gezondheid, maar ook voor het klimaat. Een rapport van het Europese Milieuagentschap EEA toonde enkele weken geleden aan dat beleid tegen luchtvervuiling helpt om de klimaatcrisis aan te pakken. De deurwaarder zal de Vlaamse overheid aanmanen een dagelijkse dwangsom te betalen, zoals in het vonnis werd vermeld en zolang het plan niet tegemoetkomt aan de vereisten uit het vonnis. 'We betreuren dat we deze stap moeten zetten. Maar we hopen dat dit de Vlaamse overheid eindelijk wakker schudt om werk te maken van dringend, ambitieus en geloofwaardig beleid voor gezondere lucht', aldus Thijs.

Greenpeace daagde de Vlaamse regering twee jaar geleden voor de rechter wegens de ongezonde lucht in Vlaanderen, en meer bepaald het blijvend overschrijden van de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2). De rechter gaf Greenpeace gelijk en oordeelde dat de Vlaamse regering binnen het jaar na de betekening van het vonnis (6 november 2018) een luchtkwaliteitsplan moest opstellen dat aantoont hoe deze illegale overschrijdingen op zo kort mogelijke termijn zullen verdwijnen. Het plan waarmee de nieuwe Vlaamse regering nu op de proppen komt, beantwoordt hier volgens Greenpeace hoegenaamd niet aan. 'Dit is een vrijblijvend plan zonder tanden', zegt Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij Greenpeace. 'Het bevat geen garanties dat de luchtkwaliteit op korte termijn zal verbeteren. De vele Vlamingen die hun recht op gezonde lucht opeisen, verdienen beter. Daarom sturen we een deurwaarder naar het kabinet van minister Demir om de naleving van het vonnis af te dwingen.' De maatregelen die in het plan staan, bevatten volgens de milieuorganisatie te weinig details en hebben geen concrete deadlines. 'Er komt geen slimme kilometerheffing, ultralage-emissiezones worden niet verplicht en er is geen duidelijk traject voor de vergroening van het wagenpark. Verschillende voorstellen zijn bovendien de bevoegdheid van de federale of lokale overheden en daarbij ontbreekt het aan afspraken over hoe deze zullen worden nageleefd', benadrukt Thijs. Volgens wetenschappelijk onderzoek sterven er in België nog altijd meer dan 9.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht en bijna een kwart van de kinderen met astma lijdt aan die aandoening door de uitstoot van stikstofdioxide, vooral door het verkeer. Volgens Greenpeace heeft Vlaanderen veel te winnen bij een ambitieus luchtkwaliteitsplan, niet enkel voor onze gezondheid, maar ook voor het klimaat. Een rapport van het Europese Milieuagentschap EEA toonde enkele weken geleden aan dat beleid tegen luchtvervuiling helpt om de klimaatcrisis aan te pakken. De deurwaarder zal de Vlaamse overheid aanmanen een dagelijkse dwangsom te betalen, zoals in het vonnis werd vermeld en zolang het plan niet tegemoetkomt aan de vereisten uit het vonnis. 'We betreuren dat we deze stap moeten zetten. Maar we hopen dat dit de Vlaamse overheid eindelijk wakker schudt om werk te maken van dringend, ambitieus en geloofwaardig beleid voor gezondere lucht', aldus Thijs.