Gerecht onderzocht afgelopen 5 jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels in crèches

© Getty Images

Het gerecht onderzocht de afgelopen 5 jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij kindjes die mogelijk gelinkt zijn aan een incident in een crèche. Dat blijkt uit informatie die bezorgd werd aan de Onderzoekscommissie over de problemen bij de kinderopvang in het Vlaams Parlement, zei Freya Saeys (Open VLD) vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

Saeys benadrukt dat er in bepaalde gevallen ook sprake kan zijn van wiegendood, maar is toch ongerust over de cijfers. Ze vermoedt ook problemen met de handhaving nadat er een incident is geweest. Dat is een procedure waarbij de crèche van nabij wordt opgevolgd om te vermijden dat incidenten zich herhalen. “Ik zie bijvoorbeeld gevallen waar een overlijden gebeurd is in 2019, maar waar ze tot op vandaag geen Zorginspectie heben gezien”. 

In andere gevallen wordt het advies om te handhaven volgens Saeys gewoon niet gevolgd. Ze verwijst naar een incident waarbij een kindje overleed na verstikking in een matras, maar waar het Agentschap Opgroeien na een gesprek met de organisator besliste om toch niet tot handhaving over te gaan, hoewel de Zorginspectie dat wel had geadviseerd. Die kinderopvang is vandaag nog open, maar staat wel op de lijst met probleemcrèches die Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) aanvullend wil laten evalueren. 

De gerechtelijke onderzoeken van de afgelopen 5 jaar hebben tot nog toe maar in 2 gevallen tot een vonnis geleid. Dat komt omdat het vaak moeilijk is om te bewijzen waar en door wie eventuele feiten zijn gepleegd. 

Het Agentschap Opgroeien wordt vandaag/vrijdag opnieuw ondervraagd in de Onderzoekscommissie naar de problemen in de kinderopvang in het Vlaams Parlement. Komende maandag is het aan voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), waarna de commissie aan haar eindverslag begint.

Geen inspectieverslag van 15-tal opvanginitiatieven op herevaluatielijst

Van de 54 kinderopvanginitiatieven die de voorbije weken geherevalueerd werden, zijn er een 15-tal zonder een beschikbaar inspectieverslag. Van de initiatieven die wel over een inspectieverslag beschikten, had minstens de helft tekorten waarbij begeleiders meer kindjes moesten opvangen dan wettelijk toegelaten. Dat zegt Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen).

De voorbije weken kregen 54 opvanginitiatieven een herevaluatie. Het gaat om initiatieven die nog open waren nadat het agentschap zich de voorbije jaren benadeelde partij had gesteld bij de politie of het parket. Nadat er eerder deze week problemen waren opgedoken rond die lijst kondigde minister van Welzijn Hilde Crevits extra inspecties aan. 

Volgens Groen-parlementslid Celia Groothedde zijn er voor een 15-tal van de betrokken opvanginitiatieven ook geen inspectieverslagen beschikbaar. “Voor degenen waarvoor wel een inspectieverslag beschikbaar was, weliswaar in zeer beperkte mate meestal, konden wij in minstens de helft tekorten aanduiden waarbij begeleiders meer kindjes moesten opvangen dan wettelijk toegelaten”, zegt Groen-parlementslid Celia Groothedde. Zij blijft daarbij hameren op het mogelijke verband tussen het overschrijden van de kindnorm en “een verhoogd risico op incidenten”. 

Volgens Groothedde is het ook duidelijk dat de Zorginspectie op haar limieten zit. Leidend ambtenaar Karine Moykens bevestigde vorige week in de onderzoekscommissie dat het personeelsgebrek zich laat voelen. Moykens zei toen ook dat de voorbije jaren bij één op de vijf inspecties een overtal wordt vastgesteld, een situatie waarbij er onvoldoende begeleiders zijn voor het aantal aanwezige kinderen. 

Groothedde vreest dat de situatie voor dit jaar zelf nog erger is. “Er is immers een heel grote crisis in de kinderopvang, een groot en snel stijgend personeelstekort en een vertraging en gebrek aan reguliere inspecties. Wellicht is die hoge 1 op 5 (crèches met een overschrijding van de kindnorm, red.) dus nog een onderschatting zijn van de problematiek”, zegt de Groen-politica.

Partner Content