Geen vergunning voor gascentrale in Vilvoorde, wél voor centrale in Tessenderlo

Zuhal Demir (N-VA). © Getty

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor de nieuwe gascentrale van Engie in Vilvoorde. Tegelijk levert de N-VA-minister wél een omgevingsvergunning af voor de gascentrale van TDS, dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, in Tessenderlo. Volgens minister Demir gebruikt Engie niet “de best beschikbare technieken om de uitstoot in te perken” en kan ze daarom niet anders dan het dossier weigeren. ‘Ik hoop dat er met deze beslissing eindelijk een einde komt aan de “poppenkast” rond de gascentrales’, aldus Demir.

Het getouwtrek over de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde sleept al langer aan. In de zomer van 2021 weigerde de deputatie van Vlaams-Brabant in eerste aanleg de vergunning voor de bouw van de centrale met een vermogen van zo’n 870 MW. De centrale zou te veel stikstof, ammoniak en CO2 uitstoten. Engie ging in beroep bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), maar die bevestigde het besluit van de deputatie. Na wat omwegen belandde het dossier van Vilvoorde een tweede keer op de tafel van minister Demir en Engie bijt nu een tweede keer in het zand.

Volgens minister Demir blijkt uit technisch nazicht dat Engie ‘niet alle best beschikbare technieken hanteert om de uitstoot tot een minimum te beperken’. ‘Op een moment dat we best beschikbare technieken vragen van onze industrie en van onze landbouwers, kunnen we niet anders dan dossiers weigeren die goede technieken naast zich neer leggen, zoals die van Engie in Vilvoorde’, stelt de minister.

Tessenderlo

Intussen keurt de minister wél het dossier voor de gascentrale in Tessenderlo goed. Ook daar botste initiatiefnemer TDS, een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, eerst op een weigering voor de bouw van een nieuwe turbine van 900 MW. TDS diende nadien een nieuwe vergunningsaanvraag in.

De minister vroeg eerst nog bijkomende informatie op over de uitstoot van ammoniak en stikstof, maar zet nu toch het licht op groen. Volgens Demir is de centrale in Tessenderlo wel zwaarder dan die van Engie in Vilvoorde maar gebruikt men daar wél ‘de innovatiefste en best beschikbare technieken’.

TDS krijgt wel enkele stevige randvoorwaarden opgelegd. Zo moet het bedrijf ervoor zorgen dat ze tegen 2040 klimaatneutraal is én krijgt ze de opdracht in totaal 30 ha extra bos te realiseren, waarvan 12 ha aaneengesloten binnen de eerste twee jaar. De discussie over de nieuwe gascentrales is onlosmakelijk verbonden met de (federale) discussie over de kernuitstap. De vraag is hoeveel gascentrales er nodig zijn om het verlies aan nucleaire capaciteit op te vangen.

Black-out

Minister Demir maakt er geen geheim van dat die discussie op haar heupen werkt. ‘Moest ik zeker zijn dat we in de kernenergie zullen blijven, dan was er geen vergunningsnoodzaak en was geen enkele bijkomende vergunning nodig. Ook die in Tessenderlo niet’, klinkt het. Zij wijst Groen met de vinger. Die partij heeft volgens haar ‘het dossier van de kernenergie vakkundig in de vernieling gereden’ waardoor volgens haar ‘de kansen op een black-out gigantisch gestegen zijn’.

‘Vlaanderen neemt in die omstandigheden haar verantwoordelijkheid in alle vergunningsaanvragen, voor zover die voldoen aan onze milieuvoorwaarden’, besluit de N-VA-minister.

Reactie Hans Bonte (Vooruit)

Dat Demir de vergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde opnieuw heeft geweigerd, is een ‘politiek spel’. Dat zegt de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (Vooruit).

Voor Bonte komt de weigering ‘in politiek oogpunt’ niet als een verrassing, maar volgens de juridische kaders en de adviezen van de Vlaamse administratie is het volgens hem ‘een rare beslissing’. Bonte vermoedt een partijpolitieke opstelling, waarbij Vlaanderen zich tegen de federale overheid keert.

Volgens Demir blijkt uit technisch nazicht dat Engie ‘niet alle best beschikbare technieken hanteert om de uitstoot tot een minimum te beperken’. ‘Op een moment dat we best beschikbare technieken vragen van onze industrie en van onze landbouwers, kunnen we niet anders dan dossiers weigeren die goede technieken naast zich neer leggen, zoals die van Engie in Vilvoorde’, stelde de minister. Bonte meent echter dat de nieuwe centrale zeker beter, performanter en hygiënischer zou zijn dan de huidige, oude gascentrale in zijn stad. ‘Het is merkwaardig dat de minister de adviezen van haar eigen administratie negeert’, zegt hij.

Partner Content