Het boek "Koningskwesties" van journalist Frédéric Deborsu, dat al verschillende polemieken over enkele keuzes van de auteur ontlokte, mag niet herleid worden tot enkele gewraakte passages. Dat meldt de vereniging van Franstalige beroepsjournalisten AJP.

De vereniging herinnert aan enkele deontologische principes, maar wil geen inbreuk plegen op het werk van de Franstalige tegenhanger van de Raad voor de Journalistiek, de Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ).

"Onze collega heeft het recht, als journalist, om de persoonlijkheid van hen die ons koninkrijk regeren of dat op een dag zullen doen, nader te identificeren. Dat recht houdt in dat hij vrijpostig, buitensporig en scherp is en de koninklijke familie in de ogen van de ferventste monarchisten ontheiligt", aldus de AJP.

De vereniging verduidelijkt dat aspecten van de persoonlijke levenssfeer van leden van de koninklijke familie mogen worden geöpenbaard, omdat ze houdingen, sociale verbanden, stiltes en verklaringen helpen te begrijpen. Of omdat ze met het openbaar leven te maken hebben.

Er bevinden zich evenwel ook enkele onthullingen in het boek, waarvan de relevantie vragen doet stellen, klinkt het. Het is dan aan de Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) om zich uit te spreken over de behandeling van die privézaken.

Het koninklijk paleis heeft een klacht ingediend bij de CDJ na de verschijning van het boek. Het paleis wil dat de raad een onderzoek instelt naar mogelijke inbreuken op de beroepsethiek van de auteur.

Wat betreft de publicatie in het boek van een discussie "off the record" tussen Christophe Deborsu en de koning, onderstreept de AJP dat het vertrouwen van de bron in de journalist van essentieel belang is voor de uitoefening van het beroep. "Een 'off the record' breken, die op voorhand was afgesproken, schaadt dat vertrouwen ernstig, terwijl de pers dat vertrouwen absoluut nodig heeft."

Iedereen zal evenwel de relevantie van de rechtvaardigingen van de auteur op dat punt naar waarde kunnen schatten, luidt het nog.

De commotie rond het boek legt de auteur geen windeieren. De uitgeverij start nu al een tweede druk. (Belga/EE)

Het boek "Koningskwesties" van journalist Frédéric Deborsu, dat al verschillende polemieken over enkele keuzes van de auteur ontlokte, mag niet herleid worden tot enkele gewraakte passages. Dat meldt de vereniging van Franstalige beroepsjournalisten AJP. De vereniging herinnert aan enkele deontologische principes, maar wil geen inbreuk plegen op het werk van de Franstalige tegenhanger van de Raad voor de Journalistiek, de Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ). "Onze collega heeft het recht, als journalist, om de persoonlijkheid van hen die ons koninkrijk regeren of dat op een dag zullen doen, nader te identificeren. Dat recht houdt in dat hij vrijpostig, buitensporig en scherp is en de koninklijke familie in de ogen van de ferventste monarchisten ontheiligt", aldus de AJP. De vereniging verduidelijkt dat aspecten van de persoonlijke levenssfeer van leden van de koninklijke familie mogen worden geöpenbaard, omdat ze houdingen, sociale verbanden, stiltes en verklaringen helpen te begrijpen. Of omdat ze met het openbaar leven te maken hebben. Er bevinden zich evenwel ook enkele onthullingen in het boek, waarvan de relevantie vragen doet stellen, klinkt het. Het is dan aan de Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) om zich uit te spreken over de behandeling van die privézaken. Het koninklijk paleis heeft een klacht ingediend bij de CDJ na de verschijning van het boek. Het paleis wil dat de raad een onderzoek instelt naar mogelijke inbreuken op de beroepsethiek van de auteur. Wat betreft de publicatie in het boek van een discussie "off the record" tussen Christophe Deborsu en de koning, onderstreept de AJP dat het vertrouwen van de bron in de journalist van essentieel belang is voor de uitoefening van het beroep. "Een 'off the record' breken, die op voorhand was afgesproken, schaadt dat vertrouwen ernstig, terwijl de pers dat vertrouwen absoluut nodig heeft." Iedereen zal evenwel de relevantie van de rechtvaardigingen van de auteur op dat punt naar waarde kunnen schatten, luidt het nog. De commotie rond het boek legt de auteur geen windeieren. De uitgeverij start nu al een tweede druk. (Belga/EE)