De Kamer keurde daarover unaniem een wetsvoorstel van Groen en SP.A goed.

Speedpedelecs zijn de snelle elektrische fietsen die een snelheid tot 45 km/uur halen. Sinds 2017 is het mogelijk een fietsvergoeding aan te vragen voor het gebruik van een speedpedelec voor woon-werkverkeer. Maar federale ambtenaren en politieagenten konden daar tot vandaag geen gebruik van maken.

De Kamer keurde ook (en eveneens unaniem) een resolutie goed van Tomas Roggeman (N-VA) die de regering vraagt er bij de spoorbedrijven NMBS en Infrabel op aan te dringen gronden ter beschikking te stellen voor de realisatie van fietssnelwegen. Nu loopt de samenwerking niet overal even vlot. Zo zou Infrabel voor de realisatie van een fietssnelweg al van bepaalde gemeentebesturen geëist hebben dat bepaalde overwegen in ruil gesloten zouden worden. De NMBS zou dan weer gronden van bepaalde fietssnelwegen duur hebben willen verkopen aan gemeenten.

De Kamer keurde daarover unaniem een wetsvoorstel van Groen en SP.A goed. Speedpedelecs zijn de snelle elektrische fietsen die een snelheid tot 45 km/uur halen. Sinds 2017 is het mogelijk een fietsvergoeding aan te vragen voor het gebruik van een speedpedelec voor woon-werkverkeer. Maar federale ambtenaren en politieagenten konden daar tot vandaag geen gebruik van maken. De Kamer keurde ook (en eveneens unaniem) een resolutie goed van Tomas Roggeman (N-VA) die de regering vraagt er bij de spoorbedrijven NMBS en Infrabel op aan te dringen gronden ter beschikking te stellen voor de realisatie van fietssnelwegen. Nu loopt de samenwerking niet overal even vlot. Zo zou Infrabel voor de realisatie van een fietssnelweg al van bepaalde gemeentebesturen geëist hebben dat bepaalde overwegen in ruil gesloten zouden worden. De NMBS zou dan weer gronden van bepaalde fietssnelwegen duur hebben willen verkopen aan gemeenten.