Het risico bestaat dat de Belgische ontwerpbegroting voor 2017 niet zal voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat heeft de Europese Commissie geoordeeld na een analyse van het Belgische begrotingswerk. Zeven andere eurolanden zitten in hetzelfde schuitje.

Dat België op de vingers zou getikt worden, stond in de sterren geschreven. Vorige week al raamde de Commissie dat het begrotingstekort dit jaar tot 3 procent van het bbp zou stijgen, om volgend jaar opnieuw te dalen tot 2,3 procent.

Het is vooral de hoge overheidsschuld die de Commissie zorgen blijft baren. België heeft in dat kader onvoldoende inspanningen geleverd om het structurele begrotingssaldo te verbeteren, meent de Commissie. Daarom gaat ze een nieuw rapport maken over het Belgische respect voor de Europese schuldnorm, kondigde vicevoorzitter Valdis Dombrovskis woensdag aan.

Ook 6 andere landen niet in orde

Ook de Italiaanse staatsschuld belandt opnieuw in het vizier van de Commissie. De overige eurolandendie op het strafbankje dreigen te belanden zijn Spanje, Portugal, Finland, Slovenië, Cyprus en Litouwen.

Het budgettaire huiswerk van Duitsland, Nederland, Luxemburg, Slovakije en Estland is volgens de Commissie volledig in orde. De ontwerpbegrotingen van Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Letland en Malta zijn in grote lijnen in overeenstemming met de regels. De Griekse ontwerpbegroting wordt niet beoordeeld omdat die geëvalueerd wordt in het kader van het financiële steunprogramma voor het land.

Wilmès: 'Migratiecrisis en aanslagen hebben economie aangetast'

Volgens minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) is het begrotingsrisico 'voornamelijk te wijten aan de resultaten van 2016'. Dat was volgens minister Wilmès een moeilijk jaar omwille van de migratiecrisis en de aanslagen van 22 maart. Beide gebeurtenissen 'hebben onze economie aangetast en hebben betekenisvolle extra middelen gevergd', luidt het.

De minister is er zich naar eigen zeggen van bewust dat de toestand van de overheidsschuld de Europese Commissie zorgen baart. Maar zoals ze reeds in mei zei, is 'de vereiste verbetering om de Europese criteria te respecteren voor 2016 haalbaar noch wenselijk'.

Voor 2017 kijkt Europa met een meer gunstige blik naar ons land, aldus Wilmès. De Commissie meent immers dat de verbetering van het structureel saldo volgend jaar overeenstemt met de Europese regels, en dat ondanks een onzekere macro-economische context. De structurele maatregelen die de regering besliste, waaronder de flexibilisering van de arbeidstijd, sluiten volgens Wilmès aan bij de Europese aanbevelingen.

De minister pleit weliswaar voor de begrotingssanering, maar herinnert er meteen aan dat de regering, omwille van het uitzonderlijke karakter van dit jaar, ervoor gekozen heeft geen extra maatregelen te nemen die op de relance van de economie en de verbetering van de koopkracht zouden hebben gewogen.

(Belga/SK)