Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA), onder meer bevoegd voor Gelijke Kansen, wil een maatschappelijk en parlementair debat over de mogelijkheid van correctionele vervolging van persmisdrijven op andere gronden dan racisme of xenofobie. Dat stelt ze in antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Catherine Fonck (cdH).

Andere criteria van discriminatie

Luidens artikel 150 van de grondwet worden persmisdrijven door het hof van assisen behandeld 'behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn'. Sleurs wijst erop "dat persmisdrijven door andere criteria van discriminatie momenteel niet gecorrectionaliseerd worden" en "wil daarom een wijziging van deze grondwettelijke bepaling overwegen".

"Het is immers belangrijk om een volledige en coherente juridische bescherming te garanderen voor alle groepen of personen die het slachtoffer kunnen worden van discriminatie. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het verleden al duidelijk gesteld dat op vlak van haatdragende uitspraken de discriminatie ingegeven door seksuele geaardheid op dezelfde manier moet worden behandeld als discriminatie ingegeven door racisme", aldus Sleurs, die er tegelijk op wijst dat het in deze discussie ook gaat over de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, de bevoegheid van de rechtsmacht ...

Correctionele rechtbank

Enkele weken terug pleitte het College van Procureurs-generaal in het jaarlijks rapport met aanbevelingen aan het parlement om de correctionele rechtbank bevoegd te maken voor de berechting van persmisdrijven. Dat zou minstens het geval moeten zijn voor de digitale verspreiding van beledigingen.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) kantte zich in een reactie tegen dit voornemen. Een dergelijke maatregel zou volgens de VVJ immers een al te repressief en intimerend effect kunnen hebben ten aanzien van beroepsjournalisten en de nieuwsmedia waarvoor ze werken. (Belga/WB)

Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA), onder meer bevoegd voor Gelijke Kansen, wil een maatschappelijk en parlementair debat over de mogelijkheid van correctionele vervolging van persmisdrijven op andere gronden dan racisme of xenofobie. Dat stelt ze in antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Catherine Fonck (cdH). Luidens artikel 150 van de grondwet worden persmisdrijven door het hof van assisen behandeld 'behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn'. Sleurs wijst erop "dat persmisdrijven door andere criteria van discriminatie momenteel niet gecorrectionaliseerd worden" en "wil daarom een wijziging van deze grondwettelijke bepaling overwegen". "Het is immers belangrijk om een volledige en coherente juridische bescherming te garanderen voor alle groepen of personen die het slachtoffer kunnen worden van discriminatie. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het verleden al duidelijk gesteld dat op vlak van haatdragende uitspraken de discriminatie ingegeven door seksuele geaardheid op dezelfde manier moet worden behandeld als discriminatie ingegeven door racisme", aldus Sleurs, die er tegelijk op wijst dat het in deze discussie ook gaat over de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, de bevoegheid van de rechtsmacht ... Enkele weken terug pleitte het College van Procureurs-generaal in het jaarlijks rapport met aanbevelingen aan het parlement om de correctionele rechtbank bevoegd te maken voor de berechting van persmisdrijven. Dat zou minstens het geval moeten zijn voor de digitale verspreiding van beledigingen. De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) kantte zich in een reactie tegen dit voornemen. Een dergelijke maatregel zou volgens de VVJ immers een al te repressief en intimerend effect kunnen hebben ten aanzien van beroepsjournalisten en de nieuwsmedia waarvoor ze werken. (Belga/WB)