In september vernietigde de Raad van State de retributies tot 358 euro die ex-staats­secretaris Theo Francken (N-VA) in 2015 had ingevoerd voor wie een verblijfsvergunning van lange duur aanvraagt. De regering had onvoldoende aangetoond dat de gevraagde sommen overeen­kwamen met de administratieve kosten die de overheid voor die visa moest maken.

Drie maanden later heft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die 'vreemdelingentaks' nog steeds. DVZ en bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) baseren zich daarvoor op een juridisch achterpoortje: de KB's over de taks die de Raad van State vernietigde, zijn vervangen door nieuwe. 'Die nieuwe KB's zijn nog steeds rechtsgeldig', zegt Freddy Roosemont, de topman van DVZ. 'Daarom zullen wij de vergoeding op basis van deze nieuwe besluiten blijven toepassen', vult het kabinet van Maggie De Block aan.

Zij wijst erop dat het principe van de heffing wel - door het Grondwettelijk Hof - werd goedgekeurd, en dat de Raad van State aan de rem trok vanwege de hoogte van de bedragen en de berekenwijze ervan.

Volgens De Standaard is de 'nieuwe' berekenwijze nagenoeg gelijk aan de variant die door de Raad van State werd afgewezen. 'Deze KB's blijven toepassen, is manifest illegaal', zegt Thomas Mitevoy, de advocaat van de Franse ngo's die de taks aanvochten.

In september vernietigde de Raad van State de retributies tot 358 euro die ex-staats­secretaris Theo Francken (N-VA) in 2015 had ingevoerd voor wie een verblijfsvergunning van lange duur aanvraagt. De regering had onvoldoende aangetoond dat de gevraagde sommen overeen­kwamen met de administratieve kosten die de overheid voor die visa moest maken. Drie maanden later heft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die 'vreemdelingentaks' nog steeds. DVZ en bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) baseren zich daarvoor op een juridisch achterpoortje: de KB's over de taks die de Raad van State vernietigde, zijn vervangen door nieuwe. 'Die nieuwe KB's zijn nog steeds rechtsgeldig', zegt Freddy Roosemont, de topman van DVZ. 'Daarom zullen wij de vergoeding op basis van deze nieuwe besluiten blijven toepassen', vult het kabinet van Maggie De Block aan. Zij wijst erop dat het principe van de heffing wel - door het Grondwettelijk Hof - werd goedgekeurd, en dat de Raad van State aan de rem trok vanwege de hoogte van de bedragen en de berekenwijze ervan.Volgens De Standaard is de 'nieuwe' berekenwijze nagenoeg gelijk aan de variant die door de Raad van State werd afgewezen. 'Deze KB's blijven toepassen, is manifest illegaal', zegt Thomas Mitevoy, de advocaat van de Franse ngo's die de taks aanvochten.