Eveline Vandevelde wilde altijd werken rond migratie. Na passages bij een rist ngo's die actief zijn op dat terrein, besloot ze aan de slag te gaan bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).
...