Voor de Raad van State moet het bedrag van een retributie in een redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde diensten is dat hier niet aangetoond. De zaak was in april 2015 aangespannen door een aantal organisaties die rond mensenrechten en asielzoekers werken, zoals de Franstalige Liga voor de Mensenrechten en de MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie).

Het is niet de eerste keer dat Francken wordt teruggefloten . Vorig jaar schorste de Raad van State het quotum van 50 asielaanvragen per dag dat was ingesteld door de gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Voor de Raad van State moet het bedrag van een retributie in een redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde diensten is dat hier niet aangetoond. De zaak was in april 2015 aangespannen door een aantal organisaties die rond mensenrechten en asielzoekers werken, zoals de Franstalige Liga voor de Mensenrechten en de MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie). Het is niet de eerste keer dat Francken wordt teruggefloten . Vorig jaar schorste de Raad van State het quotum van 50 asielaanvragen per dag dat was ingesteld door de gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.