In het schooljaar 2009-2010 ging het nog om 3,6 procent van de leerlingen op de middelbare school, vorig jaar was dat al 6,3 procent. Vooral in het gemeenschapsonderwijs is die stijging duidelijk te merken. Tien jaar geleden volgde daar 13,75 procent van de leerlingen islam, vorig jaar ging dat al over 26,14 procent. Ook in het lager onderwijs is die trend trouwens te zien. Dat blijkt uit cijfers van het Statistisch Jaarboek van het Vlaams onderwijs. De verschuiving in de levensbeschouwelijke vakken is vooral nefast voor de katholieke godsdienst. Zowel in het lager als in het secundair blijft die de grootste groep leerlingen aantrekken, maar het aantal daalt wel elk jaar. (Belga)

In het schooljaar 2009-2010 ging het nog om 3,6 procent van de leerlingen op de middelbare school, vorig jaar was dat al 6,3 procent. Vooral in het gemeenschapsonderwijs is die stijging duidelijk te merken. Tien jaar geleden volgde daar 13,75 procent van de leerlingen islam, vorig jaar ging dat al over 26,14 procent. Ook in het lager onderwijs is die trend trouwens te zien. Dat blijkt uit cijfers van het Statistisch Jaarboek van het Vlaams onderwijs. De verschuiving in de levensbeschouwelijke vakken is vooral nefast voor de katholieke godsdienst. Zowel in het lager als in het secundair blijft die de grootste groep leerlingen aantrekken, maar het aantal daalt wel elk jaar. (Belga)