Open Vld-voorzitter Alexander De Croo betreurde in zijn tussenkomst over de splitsing van BHV in de Senaat de complete afwezigheid van de N-VA-top in het debat, zowel in commissie als in de plenaire vergadering. Bart De Wever en fractieleidster Liesbeth Homans lieten zich vooralsnog niet zien tijdens de bespreking van de teksten over de staatshervorming.

Zijn CD&V-collega Wouter Beke sprong meteen op de kar: Bart De Wever is de virtuele N-VA-lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in heel Vlaanderen. Hij moet met

de campagnebus door Vlaanderen rijden en "ik vraag daarom om

clementie" voor hem.

'Niet elegant'

Danny Pieters vond het niet elegant om leden van de Senaat aan te vallen die niet aanwezig zijn. Binnen de N-VA is een duidelijke taakverdeling afgesproken over de verschillende delen van de staatshervorming. "Wat ik tijdens het debat zeg, is namens mijn partij", aldus Pieters.

De Croo zag in het communautaire akkoord een antwoord op "diegenen die ons wilden doen geloven dat het onmogelijk was om problemen in ons land op te lossen". Freya Piryns was verheugd dat Groen zich achter het communautair akkoord schaart. Het akkoord is niet het ideale voor Franstaligen, Nederlandstaligen en Brusselaars, maar dat is nu eenmaal eigen aan het sluiten van compromissen.

Lauwe steun

Jurgen Ceder (onafhankelijk) benadrukte dat deze staatshervorming slechts op een lauwe steun aan Vlaamse kant kan rekenen. De gewezen Vlaams Belanger verwees hiervoor naar de stemming in commissie: aan Franstalige kant waren er zeven stemmen voor en geen tegen, aan Vlaamse kant was er een staking van stemmen met vijf stemmen tegen vijf.

Staatssecretaris Servais Verherstraeten sloot de algemene bespreking af. Hij dankte de acht politieke formaties die de moed gehad hebben om te onderhandelen en niet op te geven. BHV splitsen zonder onderhandelingen, zoals de Vlamingen in 2007 geprobeerd hebben in de bevoegde Kamercommissie, leidt tot niets. Hij benadrukte ook dat de Raad van State heeft geoordeeld dat de splitsing van BHV niet in strijd is met de grondwet of het internationaal recht.

Geven en nemen

Verherstraeten wees erop dat een compromis een kwestie van geven en nemen is: voor de Franstaligen was het niet evident dat er in 29 gemeenten van Halle-Vilvoorde niet meer voor kandidaten in Brussel gestemd kan worden, voor anderen was het niet evident dat dit in de zes faciliteitengemeenten nog wel kan.

Na de algemene besprekingen startte de artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel en de twee voorstellen tot herziening van de grondwet. Ondanks de tientallen amendementen van Vlaams Belang en N-VA, die reeds in de commissie werden verworpen, maar opnieuw ingediend werden in de plenaire, verliep dat erg vlot. (Belga/EE)

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo betreurde in zijn tussenkomst over de splitsing van BHV in de Senaat de complete afwezigheid van de N-VA-top in het debat, zowel in commissie als in de plenaire vergadering. Bart De Wever en fractieleidster Liesbeth Homans lieten zich vooralsnog niet zien tijdens de bespreking van de teksten over de staatshervorming. Zijn CD&V-collega Wouter Beke sprong meteen op de kar: Bart De Wever is de virtuele N-VA-lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in heel Vlaanderen. Hij moet met de campagnebus door Vlaanderen rijden en "ik vraag daarom om clementie" voor hem. 'Niet elegant' Danny Pieters vond het niet elegant om leden van de Senaat aan te vallen die niet aanwezig zijn. Binnen de N-VA is een duidelijke taakverdeling afgesproken over de verschillende delen van de staatshervorming. "Wat ik tijdens het debat zeg, is namens mijn partij", aldus Pieters. De Croo zag in het communautaire akkoord een antwoord op "diegenen die ons wilden doen geloven dat het onmogelijk was om problemen in ons land op te lossen". Freya Piryns was verheugd dat Groen zich achter het communautair akkoord schaart. Het akkoord is niet het ideale voor Franstaligen, Nederlandstaligen en Brusselaars, maar dat is nu eenmaal eigen aan het sluiten van compromissen. Lauwe steun Jurgen Ceder (onafhankelijk) benadrukte dat deze staatshervorming slechts op een lauwe steun aan Vlaamse kant kan rekenen. De gewezen Vlaams Belanger verwees hiervoor naar de stemming in commissie: aan Franstalige kant waren er zeven stemmen voor en geen tegen, aan Vlaamse kant was er een staking van stemmen met vijf stemmen tegen vijf. Staatssecretaris Servais Verherstraeten sloot de algemene bespreking af. Hij dankte de acht politieke formaties die de moed gehad hebben om te onderhandelen en niet op te geven. BHV splitsen zonder onderhandelingen, zoals de Vlamingen in 2007 geprobeerd hebben in de bevoegde Kamercommissie, leidt tot niets. Hij benadrukte ook dat de Raad van State heeft geoordeeld dat de splitsing van BHV niet in strijd is met de grondwet of het internationaal recht. Geven en nemen Verherstraeten wees erop dat een compromis een kwestie van geven en nemen is: voor de Franstaligen was het niet evident dat er in 29 gemeenten van Halle-Vilvoorde niet meer voor kandidaten in Brussel gestemd kan worden, voor anderen was het niet evident dat dit in de zes faciliteitengemeenten nog wel kan. Na de algemene besprekingen startte de artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel en de twee voorstellen tot herziening van de grondwet. Ondanks de tientallen amendementen van Vlaams Belang en N-VA, die reeds in de commissie werden verworpen, maar opnieuw ingediend werden in de plenaire, verliep dat erg vlot. (Belga/EE)