De protocollen gaan over de handel in kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie en over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten. Dat is één van de prioriteiten die de Belgische diplomatie naar voren schuift in het kader van het lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad. De twee protocollen bestaan in 2020 twintig jaar. Het kinderrechtenverdrag zelf werd in 1989 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De protocollen gaan over de handel in kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie en over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten. Dat is één van de prioriteiten die de Belgische diplomatie naar voren schuift in het kader van het lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad. De twee protocollen bestaan in 2020 twintig jaar. Het kinderrechtenverdrag zelf werd in 1989 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.