Het platform streeft naar stemrecht bij de gewestelijke verkiezingen in 2019 voor elke Brusselaar en dus ook de niet-Belgen.

Terwijl alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, kan dat niet op gewestelijk niveau. Dat stoort de leden van het platform. 'Dit stemrecht is ontoereikend vanwege de opdeling van Brussel in negentien fragmenten. Het is namelijk voornamelijk op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de belangrijke besluit- en beleidsvorming plaatsvindt, waar het leven van de Brusselaars werkelijk bepaald wordt', klinkt het bij het platform.

In Brussel-stad wordt één op de drie meerderjarige inwoners, ofwel 310.000 mensen, het recht ontzegd om te stemmen en verhinderd om een actieve politieke rol te spelen, omdat zij de Belgische nationaliteit niet hebben, luidt de kritiek.

Het platform 1Bru1Vote trekt door de Brusselse gemeenten en interpelleert op de Brusselse gemeenteraden de burgemeesters en het gemeentebestuur. Ze gingen al langs in negen van de negentien gemeenten. 'De 184 nationaliteiten in de stad Brussel maken deel uit van haar DNA. We zijn voor de democratie en dat betekent dat de stem van iedereen moet worden gehoord. U heeft mijn steun', stelt burgemeester Close.

De beslissing of niet-Belgen ook mogen deelnemen aan de gewestelijke verkiezingen ligt bij de Brusselse regering en niet bij de gemeentebesturen.

Het platform streeft naar stemrecht bij de gewestelijke verkiezingen in 2019 voor elke Brusselaar en dus ook de niet-Belgen. Terwijl alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, kan dat niet op gewestelijk niveau. Dat stoort de leden van het platform. 'Dit stemrecht is ontoereikend vanwege de opdeling van Brussel in negentien fragmenten. Het is namelijk voornamelijk op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de belangrijke besluit- en beleidsvorming plaatsvindt, waar het leven van de Brusselaars werkelijk bepaald wordt', klinkt het bij het platform. In Brussel-stad wordt één op de drie meerderjarige inwoners, ofwel 310.000 mensen, het recht ontzegd om te stemmen en verhinderd om een actieve politieke rol te spelen, omdat zij de Belgische nationaliteit niet hebben, luidt de kritiek. Het platform 1Bru1Vote trekt door de Brusselse gemeenten en interpelleert op de Brusselse gemeenteraden de burgemeesters en het gemeentebestuur. Ze gingen al langs in negen van de negentien gemeenten. 'De 184 nationaliteiten in de stad Brussel maken deel uit van haar DNA. We zijn voor de democratie en dat betekent dat de stem van iedereen moet worden gehoord. U heeft mijn steun', stelt burgemeester Close. De beslissing of niet-Belgen ook mogen deelnemen aan de gewestelijke verkiezingen ligt bij de Brusselse regering en niet bij de gemeentebesturen.