Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag op basis van een eerste bevraging van de koepel Zorgnet-Icuro. In de ziekenhuizen vonden de afgelopen periode in totaal 44 procent minder 'klassieke' ziekenhuisopnames met overnachting plaats. Concreet gaat het om 32.940 zulke opnames minder. In het operatiekwartier is 76 procent van de geplande ingrepen uitgesteld, oftewel 58.978 ingrepen minder. De ambulante activiteit daalde dan weer met 67 procent, ofwel: 709.850 consultaties, labo- onderzoeken en beeldvorming minder.

Half maart kondigde de federale regering aan dat alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opgeschort moesten worden. Alleen acute zorg, zoals op diensten oncologie of materniteit, kon doorgaan. Gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet-Icuro is bezorgd. 'Deze achterstand kan serieuze gevolgen hebben, ook voor de gezondheid van patiënten. Klachten die initieel niet dringend waren, kunnen dat intussen wel geworden zijn.'

Zorgnet-Icuro is ook bezorgd over de financiële gevolgen. In 2018 bleek al dat één op de drie ziekenhuizen in de rode cijfers zat. Daar komt bij dat ze nu door de crisis grote uitgaven hebben moeten doen, bijvoorbeeld voor infrastructuur, bijscholingen en medisch materiaal. 'Heel wat ziekenhuizen worstelen om facturen, lonen, leningen te betalen. Er is wel een voorschot van 1 miljard euro gekomen. We verwachten dat mei en juni hiermee financieel overbrugd kunnen worden. Maar de overheid moet dringend verdere maatregelen treffen. Er zijn meer middelen nodig.'

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag op basis van een eerste bevraging van de koepel Zorgnet-Icuro. In de ziekenhuizen vonden de afgelopen periode in totaal 44 procent minder 'klassieke' ziekenhuisopnames met overnachting plaats. Concreet gaat het om 32.940 zulke opnames minder. In het operatiekwartier is 76 procent van de geplande ingrepen uitgesteld, oftewel 58.978 ingrepen minder. De ambulante activiteit daalde dan weer met 67 procent, ofwel: 709.850 consultaties, labo- onderzoeken en beeldvorming minder.Half maart kondigde de federale regering aan dat alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opgeschort moesten worden. Alleen acute zorg, zoals op diensten oncologie of materniteit, kon doorgaan. Gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet-Icuro is bezorgd. 'Deze achterstand kan serieuze gevolgen hebben, ook voor de gezondheid van patiënten. Klachten die initieel niet dringend waren, kunnen dat intussen wel geworden zijn.' Zorgnet-Icuro is ook bezorgd over de financiële gevolgen. In 2018 bleek al dat één op de drie ziekenhuizen in de rode cijfers zat. Daar komt bij dat ze nu door de crisis grote uitgaven hebben moeten doen, bijvoorbeeld voor infrastructuur, bijscholingen en medisch materiaal. 'Heel wat ziekenhuizen worstelen om facturen, lonen, leningen te betalen. Er is wel een voorschot van 1 miljard euro gekomen. We verwachten dat mei en juni hiermee financieel overbrugd kunnen worden. Maar de overheid moet dringend verdere maatregelen treffen. Er zijn meer middelen nodig.'