De senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden heeft de bespreking van het wetsvoorstel over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde afgerond.

ZomerrecesVanwege het late uur werd beslist de stemming uit te stellen. Op het programma staan nog de twee voorstellen van herziening van de grondwet op die deel uitmaken van de eerste cluster over BHV, evenals de stemming over de drie teksten.

Staatssecretaris Verherstraeten verduidelijkte in zijn repliek dat de acht partijen de teksten over de hervorming van de Senaat nog voor het zomerreces in de Hoge Vergadering moeten indienen. (Belga/TV)

De senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden heeft de bespreking van het wetsvoorstel over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde afgerond.ZomerrecesVanwege het late uur werd beslist de stemming uit te stellen. Op het programma staan nog de twee voorstellen van herziening van de grondwet op die deel uitmaken van de eerste cluster over BHV, evenals de stemming over de drie teksten. Staatssecretaris Verherstraeten verduidelijkte in zijn repliek dat de acht partijen de teksten over de hervorming van de Senaat nog voor het zomerreces in de Hoge Vergadering moeten indienen. (Belga/TV)