In totaal verloor het leger op die manier iets meer dan 1.100 soldaten, zowel kandidaat-militairen die aan hun opleiding bezig ­waren, als ervaren militairen die voor een andere job kozen. Het Belgisch leger kampt al jaren met erg veel uitval van vooral jonge ­militairen. Enkele jaren geleden haakte de helft van de jonge soldaten al na enkele maanden opleiding weer af.

Defensie tracht het tij met alle mogelijke middelen te keren, vermits het de komende jaren gigantische aantallen nieuwe medewerkers moet zien te vinden. ­Defensie staat voor een ongeziene pensioengolf waarbij de komende jaren bijna de helft van alle militairen de pensioenleeftijd bereikt.

In de strategische visie voor Defensie, die door de regering-Michel I werd opgesteld, staat dat Defensie tegen 2030 25.000 mankrachten moet tellen. Indien de huidige daling zich voortzet, zal het aantal militairen binnenkort waarschijnlijk lager uitvallen.

In totaal verloor het leger op die manier iets meer dan 1.100 soldaten, zowel kandidaat-militairen die aan hun opleiding bezig ­waren, als ervaren militairen die voor een andere job kozen. Het Belgisch leger kampt al jaren met erg veel uitval van vooral jonge ­militairen. Enkele jaren geleden haakte de helft van de jonge soldaten al na enkele maanden opleiding weer af. Defensie tracht het tij met alle mogelijke middelen te keren, vermits het de komende jaren gigantische aantallen nieuwe medewerkers moet zien te vinden. ­Defensie staat voor een ongeziene pensioengolf waarbij de komende jaren bijna de helft van alle militairen de pensioenleeftijd bereikt. In de strategische visie voor Defensie, die door de regering-Michel I werd opgesteld, staat dat Defensie tegen 2030 25.000 mankrachten moet tellen. Indien de huidige daling zich voortzet, zal het aantal militairen binnenkort waarschijnlijk lager uitvallen.