Bart De Wever (N-VA) maakte zijn positie vandaag duidelijk in een gesprek met VTM NIEUWS: 'Als men Theo Francken vraagt ontslag te nemen, zal de N-VA zich terugtrekken uit de regering.'

De uitspraak van De Wever kwam er nadat Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten eerder vandaag zei dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 'eens in de spiegel moet kijken' na de Soedankwestie. In De Zondag verklaarde ze ook al het volgende: 'Wie de waarheid één keer geweld aandoet, zal ook de volgende keer in vraag gesteld worden. Klopt het wel wat die man zegt? Maar het is aan Theo Francken zelf om die antwoorden te geven.'

CD&V-voorzitter Wouter Beke stuurde eerder ook al aan op het ontslag van Francken: 'Je geloofwaardigheid is je belangrijkste goed. Als die wordt aangetast moet je daar als politicus conclusies aan verbinden.'

Aan Vlaamse zijde duwen de twee coalitiepartners dus richting een ontslag van Francken. Met deze reactie lijkt De Wever duidelijk te willen maken dat hij niet bang is om de stekker uit de regering te trekken en naar vervroegde verkiezingen te stappen. Electoraal zou het afvallen van zijn immens populaire staatssecretaris de partij veel meer schade opleveren. Ook zouden vervroegde verkiezingen ongetwijfeld draaien rond het migratiethema, waar N-VA zich veel sterker op profileert dan CD&V of Open VLD. Bart De Wever is vandaag dan ook duidelijk: 'Ik sta achter Theo Francken en ga hem niet laten vallen, in geen enkel geval.'

Aan Franstalige zijde leeft ook ongenoegen binnen de MR over Francken en de positie van N-VA in de regering. Een aantal MR-kopstukken zouden al hebben laten horen dat hun geduld met Theo Francken op is.

Alle coalitiepartners sturen zo klaar en duidelijk - ondanks de verzoenende taal van premier Michel - aan op een ontslag van Francken. De Wever wil dat ze ophouden en is bereid deze regering te doen zinken indien de kalmte niet terugkeert en daarna ongetwijfeld een mooie score op te tekenen in nieuwe verkiezingen. Zwijgen Open VLD en CD&V over de positie van Francken of valt deze regering en krijgen we meer verkiezingen in 2018 dan we oorspronkelijk dachten?

Onderzoek Soedan

Het onderzoek dat de regering heeft gevraagd aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is niet bedoeld om staatssecretaris Francken vrij te pleiten of te veroordelen voor een eventuele verantwoordelijkheid voor het lot van Soedanezen na hun uitwijzing. Dat zegt een regeringsbron zondagavond aan persagentschap Belga.

De regering wil door het onderzoek lessen kunnen trekken uit de manier waarop de terugzendingen worden gedaan, rekening houdende met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat artikel verbiedt onmenselijke en vernederende behandelingen. De resultaten van het onderzoek binden volgens de bron de hele regering, aangezien het beleid van de staatssecretaris door de voltallige regeringsploeg werd bepaald.

Bart De Wever (N-VA) maakte zijn positie vandaag duidelijk in een gesprek met VTM NIEUWS: 'Als men Theo Francken vraagt ontslag te nemen, zal de N-VA zich terugtrekken uit de regering.'De uitspraak van De Wever kwam er nadat Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten eerder vandaag zei dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 'eens in de spiegel moet kijken' na de Soedankwestie. In De Zondag verklaarde ze ook al het volgende: 'Wie de waarheid één keer geweld aandoet, zal ook de volgende keer in vraag gesteld worden. Klopt het wel wat die man zegt? Maar het is aan Theo Francken zelf om die antwoorden te geven.'CD&V-voorzitter Wouter Beke stuurde eerder ook al aan op het ontslag van Francken: 'Je geloofwaardigheid is je belangrijkste goed. Als die wordt aangetast moet je daar als politicus conclusies aan verbinden.'Aan Vlaamse zijde duwen de twee coalitiepartners dus richting een ontslag van Francken. Met deze reactie lijkt De Wever duidelijk te willen maken dat hij niet bang is om de stekker uit de regering te trekken en naar vervroegde verkiezingen te stappen. Electoraal zou het afvallen van zijn immens populaire staatssecretaris de partij veel meer schade opleveren. Ook zouden vervroegde verkiezingen ongetwijfeld draaien rond het migratiethema, waar N-VA zich veel sterker op profileert dan CD&V of Open VLD. Bart De Wever is vandaag dan ook duidelijk: 'Ik sta achter Theo Francken en ga hem niet laten vallen, in geen enkel geval.'Aan Franstalige zijde leeft ook ongenoegen binnen de MR over Francken en de positie van N-VA in de regering. Een aantal MR-kopstukken zouden al hebben laten horen dat hun geduld met Theo Francken op is.Alle coalitiepartners sturen zo klaar en duidelijk - ondanks de verzoenende taal van premier Michel - aan op een ontslag van Francken. De Wever wil dat ze ophouden en is bereid deze regering te doen zinken indien de kalmte niet terugkeert en daarna ongetwijfeld een mooie score op te tekenen in nieuwe verkiezingen. Zwijgen Open VLD en CD&V over de positie van Francken of valt deze regering en krijgen we meer verkiezingen in 2018 dan we oorspronkelijk dachten? Het onderzoek dat de regering heeft gevraagd aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is niet bedoeld om staatssecretaris Francken vrij te pleiten of te veroordelen voor een eventuele verantwoordelijkheid voor het lot van Soedanezen na hun uitwijzing. Dat zegt een regeringsbron zondagavond aan persagentschap Belga. De regering wil door het onderzoek lessen kunnen trekken uit de manier waarop de terugzendingen worden gedaan, rekening houdende met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat artikel verbiedt onmenselijke en vernederende behandelingen. De resultaten van het onderzoek binden volgens de bron de hele regering, aangezien het beleid van de staatssecretaris door de voltallige regeringsploeg werd bepaald.