'Heeft men niks beters te doen?', klinkt het donderdag boos in Het Laatste Nieuws.

Een mailtje van de overheid is dinsdagmiddag bij heel wat artsen en ziekenhuizen in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief van twee bladzijden werd gevraagd dat ze onmiddellijk alle informatie zouden doorgeven van de ingrepen die ze tussen 30 maart en 20 april hebben uitgevoerd. Ze kregen daarvoor 21 uur de tijd.

De mail ging uit van de Inspecteur-Generaal van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV. De DGEC speurt doorgaans naar artsen of ziekenhuizen die misbruik maken van de sociale zekerheid, maar tijdens de coronacrisis is de focus verlegd. Nu spoort men artsen op die ondanks de richtlijnen toch niet-dringende ingrepen uitvoeren. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten BVAS vraagt de onmiddellijke intrekking van de brief.

'Onvoorstelbaar dat de overheid hier tijd insteekt', zegt Marc Moens, erevoorzitter van het Belgische artsensyndicaat BVAS. 'Ik weet al zeker van één ziekenhuis waar men op een dienst cardiologie alle dossiers heeft opgevraagd om na te gaan of er te veel 'niet-dringende' behandelingen zijn gebeurd.'

BVAS vraagt zich af op welke basis de RIZIV-inspecteurs zullen beoordelen wat essentiële zorg is, en wat niet. Voor Dr. Philipe Devos, voorzitter van BVAS, is het duidelijk: als de medisch directeur van het ziekenhuis een handeling als essentieel beoordeelt, is die essentieel.

Ook Frank Vermassen, hoofdarts van het UZ Gent, stelt zich vragen. 'Ik zou het nog begrijpen als men in ziekenhuizen zou controleren of iedereen op een veilige manier werkt, maar dit soort inspecties? Is dat nu de prioriteit?'

'Heeft men niks beters te doen?', klinkt het donderdag boos in Het Laatste Nieuws.Een mailtje van de overheid is dinsdagmiddag bij heel wat artsen en ziekenhuizen in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief van twee bladzijden werd gevraagd dat ze onmiddellijk alle informatie zouden doorgeven van de ingrepen die ze tussen 30 maart en 20 april hebben uitgevoerd. Ze kregen daarvoor 21 uur de tijd. De mail ging uit van de Inspecteur-Generaal van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV. De DGEC speurt doorgaans naar artsen of ziekenhuizen die misbruik maken van de sociale zekerheid, maar tijdens de coronacrisis is de focus verlegd. Nu spoort men artsen op die ondanks de richtlijnen toch niet-dringende ingrepen uitvoeren. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten BVAS vraagt de onmiddellijke intrekking van de brief. 'Onvoorstelbaar dat de overheid hier tijd insteekt', zegt Marc Moens, erevoorzitter van het Belgische artsensyndicaat BVAS. 'Ik weet al zeker van één ziekenhuis waar men op een dienst cardiologie alle dossiers heeft opgevraagd om na te gaan of er te veel 'niet-dringende' behandelingen zijn gebeurd.' BVAS vraagt zich af op welke basis de RIZIV-inspecteurs zullen beoordelen wat essentiële zorg is, en wat niet. Voor Dr. Philipe Devos, voorzitter van BVAS, is het duidelijk: als de medisch directeur van het ziekenhuis een handeling als essentieel beoordeelt, is die essentieel.Ook Frank Vermassen, hoofdarts van het UZ Gent, stelt zich vragen. 'Ik zou het nog begrijpen als men in ziekenhuizen zou controleren of iedereen op een veilige manier werkt, maar dit soort inspecties? Is dat nu de prioriteit?'