Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) houdt de erkenning van 50 geloofsgemeenschappen tegen. Het gaat om 43 islamitische geloofsgemeenschappen, 5 protestantse en 2 orthodoxe. Dat heeft de N-VA-minister geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens.

In april 2017 kondigde minister Homans aan dat ze geen nieuwe moskeeën meer zou erkennen. Ze zei toen dat ze te weinig informatie krijgt over de werking van die gebedshuizen, terwijl ook de provincies vragen hebben over hun rol. De N-VA-minister maakte ook bekend dat ze de erkenningsprocedure en de handhaving van de erkenning wilde herzien. Daarvoor bestelde ze een studie bij de KU Leuven.

In afwachting van de resultaten van die studie blijft een hele reeks erkenningsaanvragen in de koelkast zitten. Intussen staan er 50 erkenningsdossiers 'on hold'. 'Aan de representatieve organen van de betrokken erediensten alsook aan de lokale geloofsgemeenschappen die er specifiek naar vragen, wordt meegedeeld dat er geen erkenningen meer zullen gebeuren zolang de resultaten van de lopende studie niet bekend zijn', zegt Homans.

Voorlopig zit er dus weinig beweging in de ingediende dossiers. Homans: 'Er wordt op dit ogenblik geen enkel concreet dossier nagekeken of gecontroleerd', aldus Homans. 'Op het ogenblik dat de dossiers opnieuw zullen geactiveerd worden, zal bekeken worden hoe en of deze nog kunnen geüpdatet worden dan wel of het aangewezen is een nieuw dossier in te dienen'.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) houdt de erkenning van 50 geloofsgemeenschappen tegen. Het gaat om 43 islamitische geloofsgemeenschappen, 5 protestantse en 2 orthodoxe. Dat heeft de N-VA-minister geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens. In april 2017 kondigde minister Homans aan dat ze geen nieuwe moskeeën meer zou erkennen. Ze zei toen dat ze te weinig informatie krijgt over de werking van die gebedshuizen, terwijl ook de provincies vragen hebben over hun rol. De N-VA-minister maakte ook bekend dat ze de erkenningsprocedure en de handhaving van de erkenning wilde herzien. Daarvoor bestelde ze een studie bij de KU Leuven. In afwachting van de resultaten van die studie blijft een hele reeks erkenningsaanvragen in de koelkast zitten. Intussen staan er 50 erkenningsdossiers 'on hold'. 'Aan de representatieve organen van de betrokken erediensten alsook aan de lokale geloofsgemeenschappen die er specifiek naar vragen, wordt meegedeeld dat er geen erkenningen meer zullen gebeuren zolang de resultaten van de lopende studie niet bekend zijn', zegt Homans. Voorlopig zit er dus weinig beweging in de ingediende dossiers. Homans: 'Er wordt op dit ogenblik geen enkel concreet dossier nagekeken of gecontroleerd', aldus Homans. 'Op het ogenblik dat de dossiers opnieuw zullen geactiveerd worden, zal bekeken worden hoe en of deze nog kunnen geüpdatet worden dan wel of het aangewezen is een nieuw dossier in te dienen'.