Het zat eraan te komen. Nadat in de Verenigde Staten bekend raakte dat Volkswagen sjoemelsoftware had geïnstalleerd om de emissiescores van een aantal dieselmotoren te vervalsen, verschenen her en der berichten dat ook andere constructeurs op die manier bedrog hadden gepleegd. De namen van verschillende merken deden de ronde. Wie nog een rekening had openstaan met een invoerder of dealer/werkgever vond in de media een gewillige boodschapper. Dat leidde ertoe dat de hele sector in een slecht daglicht is komen te staan.
...

Het zat eraan te komen. Nadat in de Verenigde Staten bekend raakte dat Volkswagen sjoemelsoftware had geïnstalleerd om de emissiescores van een aantal dieselmotoren te vervalsen, verschenen her en der berichten dat ook andere constructeurs op die manier bedrog hadden gepleegd. De namen van verschillende merken deden de ronde. Wie nog een rekening had openstaan met een invoerder of dealer/werkgever vond in de media een gewillige boodschapper. Dat leidde ertoe dat de hele sector in een slecht daglicht is komen te staan. Begin vorige week was het de beurt aan Opel. In een reportage verklaarde VRT-journalist Luc Pauwels dat Opel-dealers in twee concrete gevallen gebruik hadden gemaakt van een herstelling om een software-update uit te voeren waardoor de emissiewaarden aanwijsbaar waren gedaald. Aan de hand van de technische fiche kon Opel bewijzen dat het telkens om een herstelling van een technisch defect ging, op vraag van de klanten. Een paar dagen later verwees dezelfde journalist naar informatie van een anonieme bron om te suggereren dat Opel sinds 2015 in het geheim software-updates uitvoerde, zonder dat de klant daarvan werd ingelicht. Op basis van die berichtgeving gaf minister van Consumenten Kris Peeters opdracht aan de Economische Inspectie om bijkomend onderzoek uit te voeren bij de dealers en op de Belgische hoofdzetel van Opel. Nochtans had de minister daags voordien een uitvoerig en openhartig gesprek gehad met de CEO van Opel Belgium waarin Pierre Deneus alle aantijgingen weerlegde. Maar blijkbaar hechtte de minister meer geloof aan het nieuwe verhaal van VRT-journalist Luc Pauwels en zag hij blijkbaar geen noodzaak om de nieuwe informatie te verifiëren. Nicolas Moorkens, voorzitter van de Opel Dealer Associatie, stelt zich daar vragen bij en ontkent tegenover de redactie van Knack.be met klem dat de Belgische dealers instructies zouden hebben ontvangen van de Opel-hoofdzetel in Duitsland om al dan niet in het geheim software-updates of andere servicewerkzaamheden uit te voeren die de uitlaatgasemissies zouden beïnvloeden. "Ik begrijp dat de beweringen van journalist Luc Pauwels zijn gebaseerd op informatie van één anonieme bron, that's it. Uitspraken dat 'geen enkele dealer ervan wist' of dat 'Opel van alles doet waar ze geen uitleg bij geven' slaan nergens op. Onze deuren staan open, we hebben niks te verbergen. Ik vraag mij af of dat ook geldt voor de anonieme bron. Hoe langer hoe meer krijg ik de indruk dat men Opel en zijn dealers bewust in een slecht daglicht wil stellen, zonder dat wij de kans krijgen om ons te verdedigen. De VRT is zijn boekje te buitengegaan. Ik hoop dat de openbare omroep zich bewust is van de imagoschade die zo'n roddelcampagne kan aanrichten voor ons merk en onze medewerkers." Als straks zou blijken dat de VRT de beschuldigingen aan het adres van Opel niet kan staven met harde bewijzen, dan hebben de openbare omroep én de minister een probleem op het vlak van geloofwaardigheid én integriteit. Wordt bewezen dat Opel bedrog heeft gepleegd, moeten de schuldigen voor de rechter komen.