Febiac-baas Luc Bontemps: ‘De auto gaat vooruit, de mobiliteit achteruit’

Nissan op het autosalon © KVDA
Urbain Vandormael
Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

In de tentoonstellingshallen op de Heizel loopt nog tot 24 januari het 94ste Autosalon van Brussel. Nadat de autoverkoop het voorbije jaar opnieuw in de lift zat, verwacht organisator Febiac (Belgische Automobielfederatie) een hoog bezoekersaantal. Een maand geleden was het nog onzeker of de jaarlijkse hoogmis van de automobiel zou kunnen doorgaan maar nu lijkt niets een vlekkeloos verloop in de weg te staan.

Strenge veiligheidsvoorzieningen moeten bezoekers geruststellen

Midden december leek Brussel nog een belegerde stad maar intussen is het dreigingsgevaar gelukkig afgenomen waardoor het 94ste Autosalon van Brussel naar verwachting een normaal verloop zal kennen. In samenspraak met de regering en bevoegde veiligheidsdiensten heeft organisator Febiac een aantal voorzieningen getroffen die terreurdaden moeten voorkomen zodat de bezoekers met een gerust gemoed naar de Heizel kunnen afzakken voor de jaarlijkse hoogmis van de automobiel.

Introductie met Febiacwoordvoerder Joost Kaesemans

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten
Luc Bontemps
Luc Bontemps© /

Febiac-baas Luc Bontemps: ‘Na de aanslagen in Parijs en het afkondigen van het alarmniveau 4 voor het hoofdstedelijk gebied hebben we alle mogelijkheden op een rijtje gezet en diverse scenario’s uitgewerkt. Ondertussen gaat het dagelijkse leven opnieuw zijn normale gang en is er van een concreet dreigingsgevaar gelukkig geen sprake meer.’

‘Dat neemt niet weg dat we bijkomende veiligheidsvoorzieningen getroffen hebben. Zo is het aantal ingangen herleid tot twee en wordt elke bezoeker aan de ingang aan een visuele controle onderworpen en houden we de tentoonstellingshallen discreet in het oog om snel te kunnen anticiperen. Niemand kan een honderd procent veiligheid garanderen, maar in ons geval hebben we geld noch moeite gespaard om deze 94ste editie in de best mogelijke en veiligste omstandigheden te laten plaatsvinden.’

‘Gisteren en eergisteren hebben de professionelen uit de sector en de vakpers al een bezoek kunnen brengen aan het salon en we hebben niet één klacht of opmerking ontvangen. Ik heb dus het volste vertrouwen in een vlekkeloos verloop en hoop dat we nog meer bezoekers mogen ontvangen dan dat we auto’s hebben verkocht in 2015.’

Dat waren er meer dan 500.000, een vooruitgang tegenover de voorbije jaren én het bewijs dat het opnieuw de goede kant opgaat met de economie en het consumentenvertrouwen in ons land.

De speeltijd is voorbij

De auto gaat vooruit, de mobiliteit achteruit

Luc Bontemps: ‘De autoverkoop is inderdaad een betrouwbare graadmeter van de economie. Van Belgen wordt weleens gezegd dat ze een baksteen in hun maag hebben, maar als ik kijk naar het aantal auto’s in ons land dan kan ik niet anders dan besluiten dat het bezit van een eigen auto ook zeer hoog op het verlanglijstje staat. Ons land telt 5,6 miljoen ingeschreven wagens, of bijna 5 voertuigen per 10 inwoners – wat trouwens voor de nodige problemen zorgt. Kort samengevat komt het erop neer dat de autoverkoop vooruitgaat en de mobiliteit achteruit! De dagelijkse files, het hoge aantal verkeersslachtoffers en de slechte luchtkwaliteit dwingen ons tot een snel, krachtdadig en gecoördineerd handelen.’

‘Ons wegennet is hopeloos verouderd én in slechte staat. De investeringsachterstand loopt in de miljarden en die kan enkel kan goedgemaakt worden door het afkondigen en uitvoeren van een soort Marshall-plan, naar het voorbeeld van wat in Nederland is geschied. De Nederlandse overheid heeft zwaar geïnvesteerd in nieuwe weginfrastructuur en een performant mobiliteitsmanagement waardoor de problemen nu grotendeels van de baan zijn. Kijk ik naar ons land dan stel ik vast dat we veel plannen hebben maar dat die niet of slechts ten dele worden uitgevoerd. Ik verwijs naar de ring rond Brussel en Antwerpen of naar de noord-zuidverbinding in Limburg. Er bestaat niet zoiets als een globale visie op mobiliteit en ik kan ook niet zeggen dat de verschillende actoren goed samenwerken.’

‘De kritiek is niet nieuw: dringende dossiers blijven aanslepen omdat de politieke overheden geen knopen doorhakken en omdat belangengroepen of enkelingen erin slagen om via administratieve en gerechtelijke vertragingsmanoeuvres de uitvoering van plannen te dwarsbomen en zo het algemeen belang ondergeschikt te maken aan private interesses.’

Elektrische Renault Zoé
Elektrische Renault Zoé© Urbain Vandormael

‘Willen wij in Europa een rol van betekenis blijven spelen, dan moet nu snel werk worden gemaakt van structurele hervormingen en moeten er innovatieve oplossingen komen voor problemen die al lang aanslepen en die de burger, het land en de bedrijven handenvol geld kosten. VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemers, heeft van het verbeteren van de mobiliteit prioriteit nummer één gemaakt. De speeltijd is voorbij, het is de hoogste tijd dat we ons hier bewust van worden.’

Rijbewijs met punten draagt bij aan verkeersveiligheid

2015 was een slecht jaar op het vlak van verkeersveiligheid. Het aantal zwaargekwetsten nam opnieuw toe.

Luc Bontemps : ‘Je raakt een oud zeer aan. De verkeersonveiligheid wordt in de hand gewerkt door een verouderd wegennet in slechte staat, door een gebrek aan verkeersmanagement maar evenzeer door het onverantwoord gedrag van bepaalde weggebruikers. Het rijden onder invloed blijft een ernstig probleem en dat geldt evenzeer voor het provocerend en soms levensgevaarlijk optreden van wat ik wegpiraten noem. Ik pleit voor een strengere controle op de naleving van de wegcode en voor de invoering van een rijbewijs met punten. Wie niet wil luisteren moet maar voelen! Een gedragswijziging is noodzakelijk, desnoods moeten we die afdwingen. De ervaring in onze buurlanden leert dat een rijbewijs met punten een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid. Doen dus.’

Dieselgate heeft de hele sector imagoverlies doen lijden

Het gesjoemel met de emissiescores voor Volkswagen heeft een nieuwe dimensie gegeven aan de discussie over de impact van de auto op onze gezondheid. Hoe kijkt u aan tegen wat er zich heeft voorgedaan?

Luc Bontemps : ‘Wat is gebeurd, kan niet worden goedgepraat en moet bestraft worden! Er gelden hiervoor geen excuses. Ook voor de manier waarop het VW-concern hierover heeft gecommuniceerd, heb ik geen goed woord over. Aan een uitnodiging om toelichting te komen geven tijdens een hoorzitting in het Parlement is gewoon geen gevolg gegeven.’

Dieselgate heeft de hele sector in een slecht daglicht geplaatst op een moment dat de constructeurs en hun toeleveranciers miljarden investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en systemen die de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen drastisch naar beneden halen. Onze collega’s uit de lucht- en zeevaartindustrie staan hier minder ver. Ook de implementatie van alternatieve aandrijfsystemen gaat snel vooruit. En dan gebeurt zoiets. Ik kan het nog altijd niet begrijpen. Gelukkig heeft de Belgische invoerder snel en voorbeeldig gereageerd en zijn klanten een geruststellende oplossing in het vooruitzicht gesteld.’

Milieuvriendelijke BMW
Milieuvriendelijke BMW© Urbain Vandormael

Daarmee zijn we aanbeland bij een ander heikel thema… de vergroening van ons wagenpark. Aan de ene kant loopt het marktaandeel van dieselauto’s gestaag terug, maar aan de andere kant blijft het aandeel van de bedrijfswagens uitzonderlijk hoog – omdat de formule financieel voordelig blijft voor zowel de werkgever als werknemer. Bovendien zorgt het fenomeen ervoor dat wij over een jong wagenpark beschikken met milieuvriendelijke modellen die weinig verbruiken en minder CO2 uitstoten. Na drie à vier jaar komen die met relatief weinig kilometers op de teller én in goede staat op de tweedehandsmarkt terecht wat maakt dat wie hier een occasiewagen, koopt meestal een goede zaak doet.

Doorbraak alternatieve aandrijfsystemen komt eraan

De doorbraak van de elektrische auto wordt al enkele jaren in het vooruitzicht gesteld, maar de realiteit is ontnuchterend. Wordt 2016 hét jaar van de grote doorbraak?

Luc Bontemps: ‘Elektromobiliteit is een topprioriteit van omzeggens alle constructeurs. Om de eenvoudige reden dat ze geen andere keuze hebben. Tegen 2021 moeten zij voldoen aan de strengere EU-emissienorm van 95 g/km CO2 en dat wordt een aartsmoeilijke opgave sinds dieselgate.’

‘In eerste instantie zullen de merken almaar meer modellen uitrusten met plug-in hybridetechnologie in afwachting dat compacte en krachtigere accu’s ervoor zorgen dat E-auto’s lichter en goedkoper worden, over een actieradius van 300 à 400 km beschikken en daardoor voor een ruimer publiek interessant worden.’

‘Nog is het marktaandeel van E-auto’s in ons land verwaarloosbaar maar ik verwacht dat in 2016 een kentering ten gunste. Door de verhoogde overheidspremie en bijkomende belastingvoordelen worden E-auto’s opeens zeer interessant als bedrijfswagen, zowel voor de werkgever als werknemer. Er komen ook meer modellen op de markt. De minister heeft bovendien beloofd om snel werk te maken van de uitbouw van een netwerk van laadpalen terwijl de verschillende providers in ons land werken aan een klantvriendelijk en eenvormig betalingssysteem naar het voorbeeld van de banken.’

‘Ik had gehoopt dat de minister ook nog concrete initiatieven zou nemen in de richting van het gebruik van de vrije busbanen en het invoeren van voorbehouden parkeerplaatsen, maar wat niet is kan nog komen. Tel ik alle initiatieven op dan kondigt 2016 zich hoopvol aan, de doorbraak van de E-auto zit eraan te komen.’

Partner Content