Minister Johan Vande Lanotte wil de liberalisering van de elektriciteitsmarkt stimuleren.

De NMBS moet een elektriciteitsproducent zoeken die goedkoper is dan Electrabel. Zo liet minister van Begroting en Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A) weten. De stroomfactuur van de NMBS is gestegen van 78 miljoen euro in 2002 naar 91 miljoen in 2003. Daardoor is een prijsstijging van de treintickets bijna onvermijdelijk geworden. Onaanvaardbaar, vindt Vande Lanotte. Binnen twee jaar zou een nieuwe stroomleverancier een warmtekrachtkoppelingscentrale moeten bouwen, die elektriciteit levert aan het spoor en stoom aan een industrieel bedrijf.

De hoge stroomfactuur van de NMBS is voor Vande Lanotte een extra reden om de liberalisering van de elektriciteitsmarkt te stimuleren. ‘De liberalisering hoefde niet voor mij. Die beslissing werd genomen door een vorige regering. Maar ik vind wel dat we ze consequent moeten uitvoeren. Door het monopolie van Electrabel als elektriciteitsproducent is er nu geen echte concurrentie mogelijk. De prijzen blijven hoog omdat andere distributeurs hun elektriciteit niet zelf kunnen produceren en moeten aankopen bij Electrabel.’

Electrabel vindt niet dat zijn elektriciteitsprijzen hoger liggen dan in de ons omringende landen. En de stijging van de factuur van de NMBS zou vooral door een hoger verbruik en door taksen en heffingen veroorzaakt worden. Vande Lanotte doet dit af als ‘een gemakkelijke uitleg van de monopolist om de prijs hoog te houden’.

Alleen een nieuwe grote producent op de Belgische markt zal echte concurrentie mogelijk maken en de prijzen doen zakken, aldus Vande Lanotte. ‘Zelfs als Electrabel de NMBS de goedkoopste prijs zou aanbieden, dan nog zou ik pleiten voor het aannemen van een nieuwe leverancier. In België klaagt iedereen altijd over de hoge loonkosten. Maar wat met de aanzienlijke energiekosten? Om die te doen dalen, is er een structurele oplossing nodig.’

De grote industriële verbruikers klagen ondertussen dat de stroom van Electrabel twintig procent duurder is dan de stroom in Frankrijk of Duitsland. Maar daar kopen kunnen ze nauwelijks, wegens gebrek aan vrije capaciteit en te weinig hoogspanningslijnen voor het transport. De grote verbruikers vragen zich af of een nieuwe producent in België in een paar jaar een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale kan bouwen, en of dat veel verschil zal maken. Voor hen is de liberalisering van de elektriciteitsmarkt vooralsnog onbestaande.

Door de discussie steeg het aandeel Electrabel vrijdag op Euronext Brussel van 270,90 naar 273,90 euro.

E.L.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content