‘Seksistische mopjes zijn niet onschuldig’

Een vrouwenstaking kan zeker een goede eyeopener zijn, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. ‘Ze brengt al het onzichtbare werk van vrouwen onder de aandacht.’

Zouden we Vrouwendag niet beter vervangen door de Dag van gelijke kansen voor het gezin? Het streefdoel kan zijn dat per koppel één persoon voltijds en één halftijds werkt.

Wim Goossens, Merelbeke

Liesbet Stevens: Mannen én vrouwen hebben recht op zelfontplooiing, in zowel de werk- als de privésfeer. Dat is het uitgangspunt. Als je kiest voor het traditionele kostwinnersmodel – waarbij één persoon voltijds werkt en de andere deeltijds of helemaal niet – dan is die laatste de dupe als de relatie foutloopt. En helaas is dat deeltijds werk, net als het gros van het huishouden en de kinderzorg, nog altijd een vrouwenzaak. De meeste vrouwen werken evenwel deeltijds niet omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze geen andere keus hebben.

Zou een vrouwenstaking een doeltreffend middel kunnen zijn om de gelijkwaardigheid van man en vrouw af te dwingen?

Lut Mertens, Oud-Turnhout

Stevens: Een vrouwenstaking is in elk geval een eyeopener. Ze kan het werk dat vrouwen verrichten – en dat vaak veel minder zichtbaar is dan dat van mannen – onder de aandacht brengen. Nog steeds vinden heel wat mannen het normaal dat er elke dag gestreken hemden in de kast liggen. Pas wanneer dat niet zo is, beseffen ze dat iemand dat voor hen doet. Een vrouwenstaking zou ook nog eens duidelijk maken dat typische ‘vrouwensectoren’ zoals het onderwijs en de zorgsector vaak minder goed betaald zijn.

Vlaamse politica’s zeggen dat ze tegen quota voor vrouwen zijn, omdat die anders als excuustruzen bekeken worden. Bent u het met hen eens of hebt u andere argumenten om quota toch te verdedigen?

Micheline Van Waeyenberge, Puurs

Stevens: Quota zijn het enige middel dat op relatief korte termijn voor verandering kan zorgen. Als minderheidsgroep kun je pas een verschil maken als je voldoende vertegenwoordigd bent. Dat blijkt uit overvloedig wetenschappelijk onderzoek. Ik snap natuurlijk dat vrouwen in de politiek geen excuustruzen willen zijn die alleen geraadpleegd worden over zogenaamde vrouwenthema’s. Maar dat is niet het probleem van die quota, wel van de mannelijke meerderheid.

Hoe kan feminisme voor het geluk van vrouwen én mannen zorgen?

Michiel Pillards, Hasselt

Stevens: De feministische strijd wordt vaak voorgesteld als een ‘zero sum game’: vrouwen winnen, mannen verliezen. Maar als mannen en vrouwen gelijk behandeld worden, creëren we een betere wereld voor iedereen. De emancipatiebeweging begint ook te veranderen: aanvankelijk focuste ze op vrouwenrechten, maar stilaan komt ze tot het inzicht dat ook mannen vaak in een hokje worden geduwd – de verantwoordelijke kostwinner bijvoorbeeld – waardoor zij zich niet helemaal vrij kunnen ontplooien.

VOLGENDE WEEK

Is 43 jaar te oud om nog ivf te krijgen?

Stel uw vraag aan fertiliteitsexpert Petra De Sutter (UZ Gent).

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

2017_03_03_11_01_22_72.xml

Door STEFANIE VAN DEN BROECK

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content