VAN DEN BROECK.

Tussen 1985 en 1992 publiceerde Walter van den Broeck het vier delen tellende Het beleg van Laken. Het vierluik was een ambitieuze poging om een romanesk totaalbeeld te creëren, waarin Van den Broeck niet alleen een globale visie op de wereld ontwikkelde, maar daarin ook voor zichzelf als schrijver een plaats zocht. Van den Broeck bracht dit project met grote literaire overtuigingskracht tot een goed einde. Het is pas nu echt voltooid, met de publicatie van de vier delen in één band (De Bezige Bij, 1900 fr., vanaf 1 januari 2500 fr.).

BREDERO.

De jongste loot van het Deltaproject, dat klassieke Nederlandse literatuur permanent beschikbaar wil houden, brengt in een fors gebonden boek (met leeslint – en voor weinig geld) twee blijspelen van Gerbrand Adriaenszoon Bredero samen, het welbekende De Spaanschen Brabander en Moortje. Beide stukken geven een levendig beeld van de “ghebreckelijckheyt” van het dagelijkse leven in de vroege zeventiende eeuw. Een paar duizend woordverklaringen en een uitvoerige situering maken de tekst weer leesbaar (Atheneaum-Polak & Van Gennep, 990 fr.).

FABELS.

In De kikker die zichzelf opblies verzamelde Anda Schippers een reeks middeleeuwse fabels. De zowel in proza als poëzie vormgegeven fabels werden voor deze editie omgezet in het hedendaagse Nederlands. Deze moraliserende dierenverhalen dienden de mens een spiegel voor te houden en koppelden zo het nut aan het vermaak (Querido-Griffioen, 265 fr.).

PICABIA.

De dadaïstische plastische kunstenaar Francis Picabia was ook actief als dichter en als auteur van Nietzschiaans geïnspireerde aforismen. Het in 1920 verschenen Jesus-Christ Rastaqouère wordt als zijn meesterwerk beschouwd. Jan H. Mysjkin vertaalde het als Jezus Christus Quibus. Deze verzameling korte teksten van allerlei aard wil radicaal afrekenen met de heersende gewoonten, vooroordelen en ijdelheden van het moment door er een voorwerp van genadeloze spot van te maken (Vantilt, 590 fr.).

KAMAGURKA.

Beste Bert is de zoveelste amusante verzameling Bert-strips van Kamagurka die in pocket verschijnt. Als altijd is Bert – die kennelijk in de loop der jaren zijn familienaam Vanderslagmulders kwijtspeelde – in het gezelschap van Bobje, een curieuze hond die in vele opzichten zijn alter ego is. Beiden delen zelfs een kunstgebit, waardoor Berts boterhammen wel eens naar Chappi smaken (Rainbow, 298 fr.).

GRONDWET.

Al vele jaren volgen Godelieve Craenen en Wilfried Dewachter de evolutie van de Belgische grondwet. In hun jongste publicatie De Belgische grondwet drukken ze de volledige tekst af van de versie van 1994 en geven ze aan wat daaraan sindsdien al is gewijzigd of op korte termijn voor wijziging in aanmerking komt (Acco, 395 fr.).

NAZISME.

In De hakenkruistocht ontwikkelt de Amerikaanse historicus Arno J. Mayer een nieuwe interpretatie van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog, waarin de nadruk ligt op de nauwe band tussen het antisemitisme en het anticommunisme van de nazi’s. Mayer verklaart die als een uiting van het fanatieke verlangen van kerkelijke en burgerlijke machthebbers om hun vermeende concurrenten en tegenstanders te liquideren (Epo, 950 fr.).

RENAISSANCE.

De vroegmoderne tijd herontdekte het lichaam en gaf er een specifieke betekenis aan: het menselijke uiterlijk werd gezien als de uitdrukking van het innerlijke leven. In De grenzen van het lichaam onderzochten zes historici en kunsthistorici hoe in de Renaissance de overgang tussen uiterlijk en innerlijk van het lichaam werd beleefd en uitgebeeld (Amsterdam University Press, 710 fr.).

POST.

Dat anderhalve eeuw geleden de eerste Belgische postzegel uitkwam, was voor Georges Renoy de aanleiding om zijn Geschiedenis van de post te schrijven. Dit vrij anekdotische werk is historisch van weinig belang, maar bevat wel mooie illustraties (Lannoo, 990 fr.).

M.R.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content