Het zou zonde zijn om in Kladaradatsch alleen maar films te projecteren. Het gebouw biedt veel meer mogelijkheden dan een gemiddeld bioscoopcomplex, vindt Marc Van den Broeke, raadgever van minister van Cultuur Bert Anciaux (VU).

JA

Marc Van den Broeke

‘We willen van Pathé Palace een Vlaams-Nederlands cultuurhuis maken. Een multifunctioneel huis, waar communicatie over en participatie aan Vlaams-Nederlandse cultuur bevorderd worden. Pathé Palace biedt enorme mogelijkheden, en die willen we ten volle benutten.

Het moet opnieuw een van de Brusselse places to be worden.

De brasserie is een troef, en we kunnen de bioscoopzalen niet alleen voor film, maar ook voor debatten en colloquia gebruiken. De historische zaal is perfect geschikt voor recepties, prijsuitreikingen en persconferenties.

Ook het Vlaams Cultuur Communicatiecentrum hoort thuis in het levendige centrum van Brussel.

Kortom, het concept is duidelijk. De concrete invulling ervan is niet limitatief en we zullen luisteren naar het Brusselse culturele veld om een breed en coherent aanbod te creëren. Daarbij sluiten we film, letteren of om het even welke andere culturele discipline helemaal niet a priori uit.

Het Filmmuseum zou een speelvlak kunnen krijgen om zijn archief te ontsluiten, we kunnen programmatoren aantrekken om er filmreeksen over bepaalde thema’s te vertonen of er zouden zelfs filmfora kunnen plaatshebben.

Het klopt niet dat wij controle willen uitoefenen op de onafhankelijke film. Wij zijn er om die te promoten, net zoals elke andere Vlaamse en Nederlandse cultuuruiting. Er komen helemaal geen filters om bepaalde films buiten het aanbod te houden. We gaan ervoor zorgen dat vele actoren uit de filmsector in Pathé Palace aan hun trekken komen en sluiten zeker ook het Brusselse Filmfestival niet uit. Is dat geen mooie geste van een minister van cultuur, die niet eens bevoegd is voor film?

Sommigen vinden dat het gebouw beter in handen blijft van de filmwereld. Moeten we dan een openbare aanbesteding doen, of regisseur Jan Bucquoy over het filmaanbod laten beslissen? Kan het gebouw als bioscoopcomplex overleven of stevenen we op een nieuw faillissement af?

Ik betreur vooral de toon en agressieve taal in bepaalde persartikels. Journalist Lieven De Cauter van De Standaard spuwt zijn gal uit en doet uitspraken op basis van verkeerde speculaties. Hij veroordeelt een project maar weet nog niet eens wat het precies inhoudt.’

NEE

Jan Bucquoy

Regisseur Jan Bucquoy vindt dat de zaal ideaal is om er zelfstandige filmproducties te projecteren, die in multiplex-zalen niet aan bod komen. Hij hoopt dat de rechter hem toestemming verleent om het pand samen met bioscoopexploitant Eric Kloeck te huren.

‘Een prachtig bioscoopcomplex, nog geen twee jaar geleden volledig gerenoveerd voor waarschijnlijk zowat honderd miljoen, in het centrum van Brussel. In de drie zalen kunnen perfect films aan bod komen waarin Kinepolis niet geïnteresseerd is: Vlaamse en Europese films, maar ook zelfstandige Amerikaanse prenten.

Toen de vorige uitbater failliet ging, hebben wij onmiddellijk aan de Duitse eigenaar Helmut Crott aangeboden om de cinemazalen verder te huren en de horeca-uitbating aan anderen over te laten. Als de vorige eigenaar geen overnameprijs van 100 miljoen frank (2,5 miljoen euro) had gevraagd, dan was het voor ons zeker haalbaar geweest om het complex tegen dezelfde voorwaarden te huren. Ons voorstel was om het filmgedeelte na drie jaar voor 125 miljoen frank (3 miljoen euro) over te kopen. Maar toen de deuren van de Kladaradatsch weer even opengingen voor het Brusselse filmfestival, heeft de eigenaar een bord met “te koop” opgehangen. Daar zijn de Vlaamse en Franse Gemeenschap als wolven opgesprongen en ze zijn tegen elkaar beginnen op te bieden.

Minister van Cultuur Bert Anciaux (VU) mag dan wel zeggen dat er in het Vlaams-Nederlands huis ook plaats zal zijn voor film, maar dat gebeurt dan wel weer onder controle van de overheid. Daar precies wringt het schoentje. Film is het enige medium dat niet aan controle van buitenaf onderworpen is, maar dan mogen de zalen wel niet in handen van de overheid komen. Als de politiek beslist wat er getoond wordt, is het gedaan met de onafhankelijke cinema.

De Franse Gemeenschap wil er een theaterzaal van maken, maar dat is duur en de Kladaradatsch is er veel te klein voor. Veel mag ze overigens niet aan het beschermde gebouw veranderen.

Op ons voorstel om de bioscoopzalen te huren heeft geen van beide gemeenschappen gereageerd, maar met een beetje geluk beslist de rechter op 5 april dat wij in de zalen films mogen draaien. Op dit ogenblik lijkt de Franse Gemeenschap over de beste papieren te beschikken, maar door het gekissebis met de Vlaamse Gemeenschap kan de juridische strijd nog jaren aanslepen. Het zou jammer zijn, mocht het Pathé Palace intussen opnieuw gaan verkommeren. Als wij er mogen intrekken, dan komen Anciaux en minister-president Hervé Hasquin (PRL) misschien tot inkeer. Ook voor de belastingbetaler en de onafhankelijke cultuur zou dit een goede zaak zijn.’

Opgetekend door Eric Adams

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content