Koen Meulenaere
Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

Wie klaar wil zien in de huidige gang van zaken in onze vroegere kolonie, moet er zijn hoofd bij houden. Sommige oppervlakkige waarnemers halen wel eens een en ander door mekaar. Dat er in de Rassemblement Congolais pour la Démocratie twee facties zijn, is intussen genoegzaam bekend. Enerzijds de door Oeganda gesteunde en door Ernest Wamba dia Wamba geleide Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Kisangani. Anderzijds de door Rwanda gesteunde en door Emile Ilunga geleide Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Goma.

Wat minder is doorgedrongen, is dat ook de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Kisangani uiteenvalt in twee concurrerende afdelingen. Net als trouwens de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Goma.

Binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Kisangani, is er immers enerzijds de groep volgelingen van de door Oeganda gesteunde leider Ernest Wamba dia Wamba, maar er is ook een groep afvalligen die het gezag van Wamba dia Wamba niet aanvaardt.

Deze laatste groep is een amalgaam van twee kleinere splintergroeperingen, waarvan er één hoofdzakelijk bestaat uit door de regering in Kinshasa verdreven Tutsi-rebellen, aangevuld met een handvol door het regime in Kigali gesteunde Hutu-getrouwen, en één hoofdzakelijk uit door de regering in Kinshasa gesteunde Hutu-rebellen, die dan weer worden aangevuld door enkele door het regime in Kigali verdreven Tutsi-getrouwen.

Volgens deze groep van afvalligen is Ernest Wamba dia Wamba een bedrieger. Wat door zijn volgelingen wordt tegengesproken, zij het niet door allemaal. Want wie dacht dat alles koek en ei was binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Kisangani groep Wamba dia Wamba, vergist zich schromelijk.

Toch is de eenheid binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Kisangani voorbeeldig te noemen, in vergelijking met de interne spanningen binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Goma. Want daarin is een nietsontziende strijd aan de gang tussen een beweging van aanhangers van de door Rwanda gesteunde leider Emile Ilunga, en een beweging van opposanten die het gezag van Ilunga niet aanvaardt.

Deze laatste beweging is een samensmelting van twee kleinere afscheidingsbewegingen, waarvan er één grotendeels bestaat uit door het regime in Kigali gesteunde Tutsi-rebellen, aangevuld met een handvol door de regering in Kinshasa verdreven Hutu-getrouwen, en één grotendeels uit door het regime in Kigali verdreven Hutu-rebellen, die dan weer worden aangevuld door enkele door de regering in Kinshasa gesteunde Tutsi-getrouwen.

Volgens deze beweging van opposanten is Emile Ilunga onbetrouwbaar. Wat door zijn volgelingen wordt weerlegd, maar niet door allemaal.

Goed, wat doet zich nu voor? En let op, want het wordt iets ingewikkelder. De splintergroepering van de door de regering in Kinshasa verdreven Tutsi-rebellen, aangevuld met de door het regime in Kigali gesteunde Hutu-getrouwen, die binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Kisangani behoort tot de groep afvalligen van de door Oeganda gesteunde leider Ernest Wamba dia Wamba, heeft een verbond gesloten met de afscheidingsbeweging van de door het regime in Kigali verdreven Hutu-rebellen, aangevuld met de door de regering in Kinshasa gesteunde Tutsi-getrouwen, die binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Goma behoort tot de beweging van opposanten tegen de door Rwanda gesteunde leider Emile Ilunga.

Het gevolg laat zich raden. We zitten nu met een grote fractie van door Kinshasa verdreven Tutsi-rebellen en door Kigali verdreven Hutu-rebellen, aangevuld met door Kigali gesteunde Hutu-getrouwen en door Kinshasa gesteunde Tutsi-getrouwen. Dat zou op het eerste gezicht tot één gigantische vrede moeten leiden, ware het niet dat de groep afvalligen die zich binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Kisangani afzet tegen de groep van volgelingen van de door Oeganda gesteunde leider Ernest Wamba dia Wamba, binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Goma veeleer de kant had gekozen van de door Rwanda gesteunde Emile Ilunga.

Terwijl de beweging van opposanten die zich binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Goma afkeert van de beweging van aanhangers van de door Rwanda gesteunde leider Emile Ilunga, binnen de Rassemblement Congolais pour la Démocratie strekking Kisangani dan weer sympathie had opgevat voor de door Oeganda gesteunde Ernest Wamba dia Wamba.

Waardoor sommige leidende figuren binnen de splintergroepering van door de regering in Kinshasa verdreven Tutsi-rebellen, aangevuld met door het regime in Kigali gesteunde Hutu-getrouwen, zich openlijk de vraag stellen of ze zich niet vergist hebben. En ook vooraanstaande functionarissen van de afscheidingsbeweging van door het regime in Kigali verdreven Hutu-rebellen, aangevuld met door de regering in Kinshasa gesteunde Tutsi-getrouwen, beginnen te twijfelen aan het nut van de nieuwe samenwerking.

Dat heeft binnen de splintergroepering van door de regering in Kinshasa verdreven Tutsi-rebellen, aangevuld met door het regime in Kigali gesteunde Hutu-getrouwen, al geleid tot informele contacten met de afscheidingsbeweging van door het regime in Kigali gesteunde Tutsi-rebellen, aangevuld met door de regering in Kinshasa verdreven Hutu-getrouwen.

Terwijl afgezanten van de afscheidingsbeweging van door het regime in Kigali verdreven Hutu-rebellen, aangevuld met door de regering in Kinshasa gesteunde Tutsi-getrouwen, al in het geheim toenadering hebben gezocht tot de splintergroepering van door de regering in Kinshasa gesteunde Hutu-rebellen, aangevuld met door het regime in Kigali verdreven Tutsi-getrouwen.

Enfin, om kort te gaan: onze chef-wetenschappen is ter plaatse, en zal de knoop eens vlug ontwarren zie. Hij zal ook enkele op PCB geteste bonobo-eieren meebrengen.

Koen Meulenaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content