Factcheck: het absenteïsme bij Bpost bedraagt geen 37 procent of 15 procent, maar 10,75 procent

Karin Eeckhout

In De Afspraak stelde N-VA-kamerlid Michael Freilich dinsdag dat het ziekteverzuim bij Bpost 37 procent zou bedragen. Een vergissing, gaf Freilich later toe: het zou gaan om 15 procent. Ook dat percentage wordt door Bpost formeel tegengesproken: het absenteïsme bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 10,75 procent.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 9 mei was N-VA-kamerlid Michael Freilich te gast in het duidingsprogramma De Afspraak op Canvas. In die uitzending zei Freilich dat het ziekteverzuim bij Bpost 37 procent zou bedragen (14:58). ‘Dat is hallucinant hoog’, zegt Freilich. Dat vindt ook interviewster Phara de Aguirre, die erop wijst dat ze dat cijfer niet kan checken. ‘Het komt van welingelichte bronnen’, repliceert Freilich, zonder te preciseren welke die bronnen zijn.

Wanneer we Freilich de volgende dag opbellen, zegt hij dat het om een verspreking ging. ‘Ik bedoelde tot 37 procent’. Volgens mijn bronnen komen bij Bpost iedere dag tussen de 3800 en 4100 van de 26.000 medewerkers niet werken – kort en lang verzuim samengeteld. Dat komt neer op een absenteïsme van 15 procent, wat nog altijd een zeer hoog cijfer is. Maar dat is natuurlijk een gemiddelde, terwijl de verschillen tussen de kantoren onderling zeer groot zijn. Bedraagt het verzuim in sommige kantoren slechts 2 procent, dan zijn er kantoren in Wallonië waar het verzuim oploopt tot 37 procent.’

Welke zijn bronnen precies zijn, wil Freilich ook aan Knack niet kwijt. ‘Het gaat om verschillende directieleden van Bpost.’ Freilich geeft nog mee dat hij een parlementaire vraag heeft gesteld over het Bpost-verzuim aan minister van overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), die de vraag nu binnen de 30 dagen moet beantwoorden.

Tijdens ons gesprek vertelt Freilich dat hij over zijn vergissing ook een tweet aan het voorbereiden is, die hij kort na ons telefoontje online plaatst.

We nemen contact op met Bpost-woordvoerder Veerle Van Mierlo. Zij is formeel: ‘De cijfers van Michael Freilich kloppen niet, ook niet na zijn rechtzetting: het ziekteverzuim van Bpost in België, waar we 26.000 werknemers hebben, bedroeg 10,75 procent in het eerste kwartaal van 2023. In dat cijfer zitten alle vormen van verzuim: kort, middellang en lang.‘

Of het kan, dat het verzuim in bepaalde kantoren tot 37 procent oploopt, zoals Freilich zegt? Van Mierlo: ‘Het klopt dat er verschillen kunnen zijn van regio tot regio en van kantoor tot kantoor, maar het is niet erg zinvol om de percentages van kantoor tot kantoor te vergelijken, net omdat die kantoren sterk variëren in omvang. Er zijn kantoren met twee medewerkers. Als daar één persoon ziek wordt, dan zit je meteen aan een verzuim van 50 procent.’

Ook op Twitter heeft Bpost gereageerd, met de melding dat het absenteïsmecijfer 10,75 procent bedraagt, als antwoord op Freilichs tweet. Die laatste trekt in een reactie daarop de officiële cijfers van Bpost in twijfel. 

‘Die 10,75 procent is niet buitensporig veel meer dan de al hoge cijfers die we elders zien’, zegt professor arbeidsgeneeskunde (KU Leuven) en ceo van de ziektepreventiedienst IDEWE Lode Godderis. ‘Ter vergelijking: over alle sectoren heen bedroeg het ziekteverzuim 9,42 procent in 2021. In de gezondheidszorg bedroeg het 12,72 procent.’

Conclusie

In De Afspraak stelde N-VA-kamerlid Michael Freilich dat het ziekteverzuim bij Bpost 37 procent zou bedragen. Een verspreking, geeft Freilich later toe: het zou gaan om 15 procent. Zijn bronnen wil Freilich niet vrijgeven en kunnen we dus niet verifiëren. Ook het percentage van 15 procent wordt door Bpost formeel tegengesproken: het absenteïsme bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 10,75 procent, laat de woordvoerder weten. We beoordelen de claim van Michael Freilich daarom als onwaar.

Bronnen

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen.

Bovendien werden voor deze factcheck de volgende mensen gecontacteerd:

– Telefoongesprek met Michael Freilich op 10 mei 2023

– Mail-, sms- en telefoonverkeer met Veerle Van Mierlo op 10 en 11 mei 2023

– Mailverkeer met  Lode Godderis op 10 mei 2023

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 11 mei 2023.

Partner Content