Federaal Parlement

Het Federaal Parlement in België is de hoogste wetgevende macht van het land. Het is samengesteld uit de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. De parlementsleden worden rechtstreeks verkozen door de burgers en hebben de taak om wetten en regelgeving op federaal niveau goed te keuren en te controleren. Het federaal parlement heeft ook de macht om de regering te controleren en eventueel te vervangen.

Lees meer over Federaal Parlement in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

#CorruptionEurope: huiszoeking in het Europees Parlement in Brussel
Opinie | Opinie
'De federale kieskring lijkt toch vooral de laatste strohalm voor de stilaan radeloze partijstrategen'
Lobbyregister Kamer trekt steeds minder nieuwe organisaties aan
Zwijgakkoord legt Vlaams Parlement aan banden
Opinie | Nieuws
'Wanneer vinden de Vlaamse partijen moed om een correcte zetelverdeling af te dwingen?'