B Plus

Pluralistische drukkingsgroep die pleit voor een federaal, solidair en efficiënt België

B Plus is een pluralistische drukkingsgroep die pleit voor een federaal, solidair en efficiënt België.
B Plus

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie
'Democratie mag niet verward worden met de dictatuur van de meerderheid'
Opinie
'Het einde van de éénrichtingsstaatshervorming?'
Opinie
'Provincies afschaffen? Deze crisis heeft laten zien dat deze extra laag een toegevoegde waarde heeft'
Opinie
'Grens tussen federale bevoegdheden en die van de deelstaten valt niet perfect af te bakenen'
Opinie
'We moeten snel werk maken van een evaluatie van de opeenvolgende staatshervormingen'