Akkoord over burgerinitiatief voor EU-inwoners

30/11/10 om 19:36 - Bijgewerkt om 19:36

Inwoners van de Europese Unie krijgen de mogelijkheid wetgeving aan de Europese Commissie te vragen.

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie hebben dinsdagavond een princiepsakkoord bereikt over het burgerinitiatief. Dat geeft inwoners van de EU de mogelijkheid om rechtstreeks wetgevende voorstellen te vragen aan de Europese Commissie.

Het burgerinitiatief is voorzien in het verdrag van Lissabon en geeft EU-inwoners de mogelijkheid om de Europese Commissie wetgeving te doen voorleggen over het thema dat zij op tafel leggen. Voorwaarde is dat ze minstens één miljoen handtekeningen verzamelen.

Volgens staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel (MR) hebben de vertegenwoordigers dinsdagavond een akkoord bereikt over de minimumleeftijd voor deelname aan een petitie. Daarvoor zal de leeftijd gehanteerd worden die nodig is om te kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Voorts mogen enkel natuurlijke personen aan een burgerinitiatief deelnemen. De initiatiefnemers moeten uit minstens zeven EU-lidstaten afkomstig zijn. Juridische experts gaan het ontwerpakkoord verder uitwerken zodat het Europees Parlement er op 16 december over kan stemmen.

Onze partners