Kairouan, of de strijd om de moskee

Kairouan, of de strijd om de moskee

Montasser AlDe'emeh en Pieter Stockmans - De vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, Anis Amri, is een Tunesiër van 24 jaar die afkomstig zou zijn uit Kairouan. Montasser AlDe'emeh en Pieter Stockmans trokken er in de zomer van 2015 al heen.