Een muur van non-begrip: psychoanalyse over autisme

Maarten Boudry - Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry fileert de commotie omtrent Le Mur, een documentaire over de psychoanalytische theorievorming en behandeling van autisme, volgens dewelke autisme de keuze van het kind zelf zou zijn. Of nog: een oedipaal drama.