Koen Meulenaere
Koen Meulenaere
Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack
Opinie

27/09/10 om 16:09 - Bijgewerkt om 16:09

Brug of tunnel?

Den Baard was voor de brug op voorwaarde dat hij er windmolens op mocht zetten.

Afrondend. Eerst was hij voor de brug en tegen de tunnel. Er mocht over een alternatief niet eens worden gedacht: walk and don't look back, het devies voor elke socialist die niet in een depressie wil tuimelen.

Daarna was hij tegen de brug en voor de tunnel. Hij was eerst tegen een referendum. Daarna was hij voor een referendum. Moest daarin één vraag gesteld worden: voor of tegen de brug? Of twee vragen: voor of tegen de brug en voor of tegen de tunnel? Niet gemakkelijk voor wie eerst voor de brug was en tegen de tunnel, en dan tegen de tunnel en voor de brug. Nee, tegen de brug en voor de tunnel, waar hij eerder tegen was. Hij was voor twee vragen en tegen één, en stemde op de gemeenteraad voor één en tegen twee. Die ene vraag was: bent u voor of tegen het tracé van de BAM met een brug?

In de partij lag het iets ingewikkelder. Steve Stevaert was voor de brug, hij was er in zekere zin de geestelijke vader van. Ingrid Lieten zal dus ook wel voor de brug geweest zijn, zij dankt te veel aan Stevaert om niet van dezelfde mening te zijn. Caroline Gennez was tegen de brug en voor de tunnel, Pascal Smet voor de tunnel en tegen de brug, den Baard tegen de tunnel en voor de brug op voorwaarde dat hij er windmolens op mocht zetten of er op andere wijze voordeel bij zou hebben, Louis Tobback was tegen de brug en tegen de tunnel omdat de Vlaamse regering ook geen geld had gegeven voor de brug aan de Stella en de tunnel onder het Martelarenplein, Rik Torfs was tegen de brug maar koos uiteindelijk voor de CD&V, waar ze voor de brug zijn, Bob Cools en Leona Detiège waren niet voor de brug en niet tegen de tunnel maar wel tegen de Janssens en vandaar eerst tegen de brug en daarna tegen de tunnel, de mening van Bert Anciaux werd door niemand gevraagd.

In de volksraadpleging stemde 14 procent van alle Sinjoren tegen de brug en tegen het BAM-tracé en dus voor de burgemeester, die vervolgens akkoord gaat met een besluit dat zegt dat er geen tunnel komt als uit een studie blijkt dat de brug goedkoper is, iets wat al zwart op wit bewezen ís. Als een nieuwe studie dan uitwijst dat de tunnel effectief een half miljard duurder is dan de brug, kiest hij voor de tunnel. En voor het BAM-tracé waar de Antwerpenaar tegen heeft gestemd. Duidelijk, niet?

De kosten worden gedragen door de komende generaties Antwerpenaars, die hem er niet meer op zullen kunnen afrekenen, want tegen dan geniet hij al lang van het riante pensioen van het Vlaams Parlement, dat hij ontvangt omdat hij daar gedurende zesentwintig van de tweeënvijftig weken die een jaar telt één keer per week één halfuurtje aanwezig is geweest om te drukken op het knopje dat zijn fractieleider hem aanwees.

Of de mobiliteit rond Antwerpen tussen 2021 en 2031 vlotter zal verlopen dan nu valt af te wachten. Dat er tussen 2011 en 2021 géén mobiliteit meer zal zijn, staat vast.

Koen Meulenaere

Onze partners