Welles-nietes-spel over psychologische bijstand voor militairen

15/02/12 om 13:15 - Bijgewerkt om 13:15

(Belga) In de Kamercommissie Defensie is het tot een welles-nietes-spelletje gekomen tussen defensieminister Pieter De Crem en oppositielid Karolien Grosemans (N-VA). Die laatste zwaaide met een nota van legerchef Charles-Henri Delcour van december waarin hij aankondigde dat niet langer systematisch een psycholoog zou worden meegestuurd op buitenlandse missie. De Crem ontkende dat.

Grosemans citeerde uit een nota van de chef defensie van 15 december. Systematisch een "raadgever mentale operationaliteit" meesturen met de drie Belgische detachementen die deel uitmaken van de internationale troepenmacht Isaf in Afghanistan, wil hij niet meer. Delcour is enkel nog bereid een raadgever uit te sturen bij problemen. Maar De Crem ontkende dat. Hij verzekerde dat het systeem van de raadgevers mentale operationaliteit, belast met de psychologische begeleiding van de militairen in operatie, behouden blijft. Vorig weekend nog is zo'n raadgever vertrokken met het contingent dat in Kaboel de bescherming van de internationale luchthaven op zich neemt, merkte de minister op. Elke bewering over de schrapping van de raadgevers ontkende De Crem categoriek. Hij bekritiseerde ook Grosemans en noemde de hele kwestie "slecht voor haar geloofwaardigheid". (MVL)

Onze partners