Voortaan ook GAS-boete voor foutparkeren

14/03/13 om 14:03 - Bijgewerkt om 14:03

Gemeenten kunnen voortaan ook GAS-boetes uitschrijven voor foutparkeren. Als het parlement de nieuwe wet op de GAS-boetes goedkeurt, kunnen ambtenaren naar eigen willekeur boetes uitschrijven die oplopen tot 350 euro voor volwassenen en 125 euro voor kinderen vanaf 14 jaar.

Voortaan ook GAS-boete voor foutparkeren

© StampMedia

De ministerraad heeft de nieuwe wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties of GAS-boetes goedgekeurd. De wet wordt nu ter stemming voorgelegd aan het parlement.

Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn erg omstreden. De gemeenten kunnen boetes tot 350 euro voor volwassenen en tot 125 euro voor kinderen vanaf 14 jaar opleggen naar eigen willekeur en volgens eigen invulling van het begrip overlast.

Belletjetrek

Voorbeelden van die eigen invulling: op de leuning van een bank zitten (Hasselt), belletjetrek (Mechelen), met sneeuwballen gooien (Lokeren), een tapijt uitkloppen (Schaarbeek), onderhoudswerken aan een auto uitvoeren op de openbare weg (Mortsel), een broodje eten in de portiek van een kerk (Mechelen) of zonder reden geluid maken (Brasschaat).

Sinds de invoering van de GAS-boetes duiken in de media geregeld getuigenissen op van mensen die in de meest absurde situaties door een ambtenaar gestraft worden met een GAS-boete. Vooraanstaande juristen zien in de GAS-boete het einde van de rechtstaat of een uiting van onmacht.

Ook de Liga voor de Mensenrechten, de jeugdbewegingen Chiro en Scouts en een dertigtal sociale organisaties hebben al herhaaldelijk en met klem geprotesteerd tegen de GAS-boetes..

Eén van de problemen met de GAS-boetes is de definitie van 'overlast'. In elke gemeente is die anders. Om daar toch een lijn in aan te brengen, heeft de regering een lijst opgesteld met overtredingen die in aanmerking komen voor een GAS-boete. De lijst is nu aangevuld met foutparkeren en schade toebrengen aan auto's.

Ernstige aanslagen

Eerder konden ook GAS-boetes worden uitgedeeld aan mensen die dreigden met een aanslag tegen personen of eigendommen of mensen die valse informatie verstrekten over ernstige aanslagen. Dat kan nu niet meer.

Het is aan de gemeenten om de overlast die ze willen verbaliseren, overeen te stemmen met deze lijst.

1. Foutparkeren of stilstaan met de auto waar dat niet mag

2. Auto's vernielen of beschadigen

3. Opzettelijke slagen en verwondingen

4. Beledigingen

5. Diefstal

6. Vernieling of beschadiging van graven en monumenten

7. Graffiti op roerende of onroerende eigendommen zonder toestemming

8. Beschadiging van onroerende eigendommen

9. Vernieling van bomen

10. Vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoekbomen

11. Opzettelijke beschadiging of vernielen van andermans onroerende goederen

12. Nachtlawaai of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord

13. Opzettelijke beschadiging van stedelijke of landelijke afsluitingen

14. Feitelijkheden of lichte gewelddaden

15. Zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het aangezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat het niet identificeerbaar is

Ondanks het negatieve imago van de GAS-boetes, maken de gemeenten er gretig gebruik van. Een stad als Antwerpen telt 368 GAS-ambtenaren. Onder hen zijn er 24 die voltijds mensen opsporen die overlast veroorzaken. (EE)

Onze partners