"Vlamingen zijn een stuk armer geworden" (N-VA)

24/09/11 om 15:47 - Bijgewerkt om 15:47

De N-VA ziet het bereikte akkoord over de financieringswet niet als een overwinning voor de Vlamingen.

In een reactie op het akkoord over de bijzondere financieringswet, stelt de N-VA dat de deelstaten nauwelijks echte fiscale autonomie krijgen, dat die autonomie in omvang zeer bescheiden is en dat de transfers vanuit Vlaanderen nog verder zullen toenemen. "Bovendien zullen de deelstaten opgezadeld worden met vergiftigde cadeaus. De Vlamingen zijn vannacht een stuk armer geworden", concludeert de N-VA.De N-VA zegt niet over gedetailleerde informatie te beschikken, maar uit wat "we voorlopig hebben vernomen, weten we voldoende om de belangrijkste contouren van onze kritiek te schetsen", aldus voorzitter Bart De Wever.

De volledige fiscale bevoegdheid blijft bij de federale overheid: die blijft de gehele personenbelasting heffen en ook innen, stelt de N-VA. "Met dit akkoord wordt gewoon een deel van de dotatie vervangen door een opcentiem. De autonomie die de deelstaten krijgen lijkt weinig toe te voegen aan de bevoegdheid die ze vandaag reeds hebben om gewestelijke kortingen of verhogingen toe te kennen. Over de mogelijkheden om een gericht fiscaal beleid te voeren, bestaat voorlopig grote onduidelijkheid."

De omvang van de autonomie noemt de N-VA beperkt. "Men stelt het voor alsof de gewesten plots 10,7 miljard extra eigen inkomsten verwerven. Feitelijk stemt dit bedrag ongeveer overeen met wat de gewesten vandaag uit de federale personenbelasting ontvangen via dotaties. Het geld krijgt dus gewoon een ander label: van loutere dotatie naar dotatie via opcentiem. Volgens sommige onderhandelaars zou het percentage eigen inkomsten voor Vlaanderen stijgen van 22 procent naar amper 33 procent. Van een Copernicaanse omwenteling is er geen sprake", luidt het.

Derde punt van kritiek is de "forse toename" van de transfers vanuit Vlaanderen met dit akkoord. Voor de N-VA is het "nu bewezen dat Brussel effectief jaarlijks 600 miljoen euro extra krijgt. Het gebrek aan ernstige hervormingen in het bestuur van die stad bewijst ook dat dit wel degelijk een blanco cheque is".

"Vervolgens krijgt ook de Franse gemeenschap jaarlijks extra middelen toegeschoven, een rechtstreekse transfer van de Vlaamse naar de Franse gemeenschap die tegen 2030 maar liefst 600 miljoen euro zal bedragen. Het totaalplaatje blijkt voor Vlaanderen dus zeer duur te zijn, dit bovenop alle reeds bestaande transfers", kapittelt de N-VA. (Belga/INM)

Onze partners