Vlaamse Woonraad kritisch voor invoering taalkennisvereiste in sociale huur, Homans noemt advies 'wereldvreemd'

09/09/16 om 15:35 - Bijgewerkt om 15:35

De Vlaamse Woonraad heeft kritiek op de "dwingende en sanctionerende" manier waarop de Vlaamse regering een taalkennisvereiste Nederlands wil invoeren in de sociale huursector. Minister Liesbeth Homans (N-VA) noemt het advies echter "wereldvreemd".

Vlaamse Woonraad kritisch voor invoering taalkennisvereiste in sociale huur, Homans noemt advies 'wereldvreemd'

Liesbeth Homans © Belga

De Vlaamse Woonraad heeft kritiek op de "dwingende en sanctionerende" manier waarop de Vlaamse regering een taalkennisvereiste Nederlands wil invoeren in de sociale huursector. De raad plaatst kanttekeningen bij de keuze voor een verplichting en vindt administratieve geldboete als sanctie ook niet het beste middel om het doel - het bevorderen van de taalkennis - te bereiken. Dat blijkt uit een advies dat Belga kon inkijken.

Taalkennisvereiste

Wie een sociale woning huurt, zal in de toekomst moeten aantonen dat hij over een basiskennis Nederlands beschikt. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wil de bestaande taalbereidheidsvereiste ombuigen in een taalkennisvereiste. Huurders die geen of onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren een geldboete.

De Vlaamse Woonraad toont zich in haar advies op de maatregel wel positief over enkele zaken. Zo vindt de raad het een goede zaak dat de taalkennisvereiste niet gekoppeld is aan de inschrijving of toewijzing van een sociale woning. En dat de taalkennisvereiste ook geen aanleiding kan geven tot opzeg van een sociaal huurcontract, is volgens de raad ook een goede zaak.

De raad erkent ook dat kennis van de Nederlandse taal de onderlingen communicatie tussen sociale huurders kan verbeteren. "Het beheersen van de taal kan verder contact met de sociale huurder ten goede komen", klinkt het. Maar over het verplichtende karakter van de maatregel is de Vlaamse Woonraad minder opgezet. "De Raad vraagt om de taalkennis niet als een huurdersverplichting te beschouwen maar als een te stimuleren maatschappelijk engagement", luidt het.

'Geen armoedetoets uitgevoerd'

De raad vraagt zich ook af of een taalkennisvereiste echt wel meer garanties biedt op het bevorderen van de taalkennis dan de huidige taalbereidheidsvoorwaarde. "Hoe groot is de groep die onwillig is een inspanning te leveren om de taal te leren Hoeveel mensen slagen niet in het vooropgesteld taalexamen en wat zijn hiervan de redenen?", klinkt het bijvoorbeeld.

De Vlaamse Woonraad wijst er ook op dat er op het voorstel geen reguleringsimpactanalyse (RIA) of armoedetoets zijn uitgevoerd. "De Raad meent dat belangrijke wijzigingen en beleidsopties voorafgaand moeten steunen op de nodige analyse- en beleidstoetsen", zo staat in het advies.

'Advies getuigt van wereldvreemdheid'

"Dit advies getuigt van enige wereldvreemdheid. Vlaanderen stelt een sociale woning ter beschikking, en vraagt hierbij aan de huurder om een mondje Nederlands te willen leren spreken. Dit is toch niet overdreven?", zo reageert Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans op het kritische advies van de Vlaamse Woonraad over de invoering van een taalkennisvereiste in de sociale huursector.

Homans vindt het niet onlogisch dat er tegenover het ter beschikking stellen van een sociale woning een vraag staat om Nederlands te leren en verdedigt de overstap van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis. "We kiezen hier inderdaad voor het boeken van resultaten. Vroeger moest men bereid zijn om Nederlands te leren, maar de ervaring leert dat dit niet altijd voldoende is", aldus Homans.

'Alleen maar voordelen'

Homans: "Het boeken van resultaten heeft enkel maar voordelen, de huurder kan in zijn omgeving gemakkelijker zijn plan trekken, met de buren praten, het voorkomt mogelijke leefbaarheidsproblemen,... In een dikwijls diverse gemeenschap is dat geen overbodige luxe".

De N-VA-minister vindt ook de kritiek op de administratieve geldboete onterecht. Homans: "Wie effectief geen enkele moeite doet en dus ook geen resultaten boekt, zal inderdaad een administratieve geldboete krijgen. Een stok achter de deur is echt nodig voor wie hardleers is. Er staan immers voldoende kandidaten op de wachtlijst, het weigeren van Nederlands leren zonder sanctie is dus niet aan de orde." (Belga/NSK)

Onze partners