Verblijfsbelasting studenten in gezinswoningen: Gentse StudentenRaad hoopt op overleg

19/11/12 om 21:22 - Bijgewerkt om 21:22

(Belga) De Gentse StudentenRaad (GSR) hoopt dat de nieuwe bestuurscoalitie nog overleg pleegt over de intentie om een verblijfsbelasting te heffen voor studenten die een gezinswoning betrekken. Dat laat GSR-voorzitter Joachim Lommelen maandagavond weten.

"Wij begrijpen de bezorgdheid van de coalitiepartners over het gebrek aan woningen in Gent voor jonge gezinnen", aldus voorzitter Lommelen. "Dat er maatregelen nodig zijn om dit probleem te verhelpen, staat dan ook buiten kijf. Wij stellen ons echter de vraag of het verhogen van de kosten voor studenten en hun ouders de juiste benadering is. Het heeft weinig zin om op Vlaams niveau de studiekost op een voor iedereen betaalbaar niveau te houden, wanneer de studenten op stedelijk niveau extra in de kosten worden gejaagd." Lommelen wijst erop dat de stad altijd op een constructieve wijze met onderwijsinstellingen en de studenten heeft samengewerkt. "De laatste tijd ligt dit overleg echter voor een groot deel stil. Getuige hiervan zijn onder andere de onaangekondigde tijdelijke sluiting van studentencafé de Yucca en de afschaffing van het studententarief in de stedelijke zwembaden." De Gentse StudentenRaad hoopt dat na het in functie treden van het nieuwe stadsbestuur het overleg weer op gang zal komen "en dat ook over dit belangrijke dossier uitvoerig met de studenten overlegd zal worden." (COR 207)

Onze partners