"Twee plus twee"-federalisme: Cerexhe noemt discours van Peeters "prehistorisch"

04/02/12 om 18:52 - Bijgewerkt om 18:52

(Belga) De Brusselse minister van Economie, Benoît Cerexhe (cdH), is "verontwaardigd" over de uitspraken die Kris Peeters (CD&V) deed in een interview met L'Avenir. De Vlaamse minister-president had in die krant gepleit voor een federalisme "twee plus twee", met twee grote gewesten (Wallonië en Vlaanderen) en twee gewesten "sui generis" (Brussel en de Duitstalige gemeenschap).

Volgens de Brusselse minister zijn de uitlatingen van Peeters in deze economisch moeilijke periode en met het oog op het akkoord over de zesde staatshervorming "ongepast en niet erg respectvol ten opzichte van de echte bezorgdheden van de Belgen". Cerexhe herinnert Peeters eraan dat artikels 2 en 3 van de grondwet melding maken van het bestaan, "op strikt gelijke voet", van drie gemeenschappen en drie gewesten. "Niet van twee grote entiteiten en nog twee andere dingen daaronder", aldus Cerexhe. "Als de Vlaamse minister-president nu al een zevende staatshervorming wenst, moet hij weten dat dat met Brussel zal gebeuren. En niet ten koste van Brussel, zoals hij lijkt te hopen", luidt het nog in de mededeling. De Brusselse minister noemt het discours van Peeters "prehistorisch" en benadrukt nog dat het hoofdstedelijk gewest "19 procent van het bbp van het land voortbrengt" en "een belangrijke bijdrage levert aan de rijkdom van de twee andere gewesten". (EDR)

Onze partners