OCMW-raden: 'Partijen te veel met Wetstraat bezig en te weinig met Dorpsstraat'

08/02/13 om 14:43 - Bijgewerkt om 14:43

Politicoloog Johan Ackaert, voorzitter van de Limburgse Raad voor Verkiezingsbetwistingen, meent dat het hoge aantal procedurefouten het gevolg is van te weinig steun van de partijhoofdkwartieren.

OCMW-raden: 'Partijen te veel met Wetstraat bezig en te weinig met Dorpsstraat'

© Belga

Dat politieke partijen op lokaal vlak zoveel procedurefouten maken bij de voordracht van OCMW-raadsleden, wijst er op dat ze te weinig deskundig ondersteund worden door de partijhoofdkwartieren. "Politieke partijen zijn te veel bezig met de Wetstraat en te weinig met de Dorpsstraat", zegt Johan Ackaert, politicoloog aan de UHasselt. Ackaert reageert hiermee op de vaststelling van de provinciale Raden voor verkiezingsbetwistingen dat in 35 Vlaamse gemeenten de OCMW-raden onwettelijk zijn samengesteld. Johan Ackaert is ook voorzitter van de Limburgse Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

In verschillende provincies zijn Raden voor Verkiezingsbetwistingen op fouten gestoten bij de controle van de geldigheid van de verkiezing van de OCMW-raden. Het gaat om twee fouten: partijen hebben geen of onvoldoende opvolgers aangeduid voor de effectieve leden, terwijl dat wettelijk moet. Of partijen hebben een kandidatenlijst laten goedkeuren met alleen maar mannen of vrouwen, zonder de verplichte geslachtsdiversiteit na te leven.

Opmerkelijk is dat de fouten aan het licht kwamen na een "onderzoek ambtshalve" door de betwistingsraden en niet na klachten van betrokken partijen. "Dit wijst erop dat de lokale partijen slecht of niet worden ondersteund door hun hoofdkwartieren", zegt politicoloog Johan Ackaert.

Provinciale betwistingsraden beslissen

De provinciale betwistingsraden beslissen autonoom wat ze met de vastgestelde fouten doen. Ze kunnen de verkiezingen van de OCMW-raden ambtshalve annuleren (en daartegen kan dan weer een
beroep aangetekend worden bij de Raad van State), ze kunnen de OCMW-raden ambtshalve goedkeuren, of ze kunnen hun beslissing opschorten. Na 40 dagen worden de aangeduide OCMW-raden dan toch automatisch goedgekeurd. (Belga/SD)

Lees meer over:

Onze partners