Natuurpunt houdt zaterdag publieksactie tegen verdwijnen "Gentse Zwin"

08/02/13 om 16:03 - Bijgewerkt om 16:03

(Belga) Natuurpunt Gent houdt morgen een publieksactie, tegen het baggeren van het stuk Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle om er pleziervaart mogelijk te maken. De vereniging vraagt een maatschappelijke kosten-batenanalyse en/of bijkomend onderzoek.

"We zijn niet gekant tegen pleziervaart op zich, maar het voorliggende plan is onverantwoord", aldus Frank Maes (Natuurpunt). "Een uniek zoetwatergetijdengebied zou erdoor vernietigd worden. Het traject reikt tot in de stad, we noemen het daarom wel eens 'het Gentse Zwin', het gaat trouwens om Europees beschermde natuur." Natuurpunt formuleerde een reeks opmerkingen in het kader van de inspraakronde die voorzien is in het MER-onderzoek. Morgen om 14 en 17 uur start in Gentbrugge (rechteroever) aan het monument "De Punt" en aan het einde van de Nijverheidskaai in Destelbergen (linkeroever) een geleide wandeling en er worden ook informatieborden onthuld. Waterwegen en Zeekanaal wijst erop dat studiewerk aantoont dat Gent en ruime omgeving nog onvoldoende beschermd zijn tegen stormvloeden vanuit de Noordzee, al of niet in combinatie met overvloedige neerslag. Het hoofddoel van een integraal plan voor de Scheldevallei tussen Gentbrugge en Wetteren moet de regio niet alleen beschermen tegen overstromingen en de aanslibbing van de rivier oplossen, tegelijk moet de recreatieve aantrekkelijkheid van de regio verbeterd worden, met respect voor de natuur. Twee concrete maatregelen zijn de bouw van een nieuwe sluis in Heusden, waarbij het dichtgeslibde deel van de Zeeschelde opnieuw vrijgemaakt wordt voor pleziervaart, en de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Wetteren (Bastenakkers-Ham). (KAV)

Onze partners