'N-VA eet van twee walletjes'

12/10/11 om 11:20 - Bijgewerkt om 11:20

In het Vlaams parlement krijgt de N-VA de wind van voor omdat de partij van Bart De Wever gewoon in de Vlaamse regering blijft terwijl ze striemende kritiek heeft op het formatie-akkoord.

'N-VA eet van twee walletjes'

© Belga

N-VA verwacht wel degelijk een "zeer zware factuur" voor Vlaanderen, nog minder rechten voor de Vlamingen in Brussel en nieuwe communautaire conflicten in Brussel en de Vlaamse rand.

'Historische kans gemist'De globale tekst van het communautair akkoord bevestigt voor N-VA het vermoeden dat de Vlaamse partijen "een historische kans gemist hebben om dit land financieel en institutioneel grondig op orde te zetten".

Voor de Vlaams-nationalisten is de globale tekst van het akkoord dan ook een bevestiging van de kritiek die ze al eerder uitten.

Positief
De nieuwe bevoegdheden voor de deelstaten zijn voor N-VA wel positief, "maar dit is - zoals Jean-Luc Dehaene al eerder toegaf - zeker niet de Copernicaanse omwenteling die de Vlaamse partijen voor ogen hadden. De belangrijkste sociaal-economische hefbomen blijven immers federaal".

Hoe dan ook blijft het wachten op de precieze wetteksten, aldus nog voorzitter Bart De Wever. Hij ziet nog grote vaagheid en zelfs openlijke onenigheid over vele aspecten.

N-VA blijft in Vlaamse regeringIntussen heeft de N-VA wel een gezamenlijk standpunt van de Vlaamse regering over de zesde staatshervorming mee onderschreven. Volgens dat standpunt is het communautaire akkoord dat de federale onderhandelaars hebben afgesloten niet in conflict met het Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse regering zal meewerken aan de uitvoering ervan.

De N-VA, die het akkoord niet mee onderhandelde, stapt dus niet uit de Vlaamse meerderheid. Die volgens de oppositie dubbelzinnige houding zorgde voor hoongelach in het Vlaams Parlement. "N-VA is sinds vandaag de nieuwe CVP", zei Hermes Sanctorum (Groen!).

"Bijzonder halfslachtig en hypocriet"
Ook Vlaams Belang snapt niet dat N-VA deel wil blijven uitmaken van de Vlaamse regering, ondanks haar striemende kritiek op de communautaire akkoorden. "N-VA legitimeert het communautair
akkoord door in de Vlaamse regering te blijven", hekelt fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Dewinter. Hij vindt dat "bijzonder halfslachtig en hypocriet".

"De N-VA wil blijkbaar van twee walletjes eten", betreurt Dewinter. Daardoor wekt de partij de indruk dat het bereikte akkoord volledig tegemoetkomt aan de inhoud van de Octopusnota en dus het Vlaams regeerakkoord.

'Demagogisch en oneerlijk'
Maar ook binnen de meerderheid was er kritiek op de N-VA-houding. CD&V'er Eric Van Rompuy noemde de kritiek van N-VA op de BHV-splitsing "demagogisch" en "oneerlijk". De Wever kreeg meer tegenwind dan minister-president Peeters, wiens verklaring eigenlijk het onderwerp van debat moet zijn.

Hoogdag voor oppositie
Dit is een kleine hoogdag voor oppositie en dat we de meeste wind vangen is niet meer dan normaal", zei N-VA-voorzitter Bart De Wever. "We zouden het onlogisch vinden dat een akkoord dat door anderen wordt gesloten, Vlaanderen in een crisis zou storten."

"Het is een moeilijk moment voor ons, dat steek ik niet weg, maar het alternatief om nu onmiddellijk de Vlaamse regering in een crisis te storten terwijl de federale regering nog niet eens gevormd is, krijg je toch niet uitgelegd", aldus De Wever

Postjes
De Wever ontkent dat zijn partij uit opportunisme in de Vlaamse regering blijft, ondanks haar forse kritiek op het communautair akkoord. "Het is ons zeker niet om de postjes te doen", zei hij voor de VRT-camera's. "Wie dat wel beweert zou net heel graag onze postjes innemen. Als wij voor de postjes gingen, dan stond u hier nu te praten met een vice-premier in de federale regering."

Bart De Wever kreeg enkel applaus van de N-VA-banken. (Belga/TE/EE)

Onze partners