Jaarlijkse evaluatie voor topambtenaren

19/04/13 om 16:55 - Bijgewerkt om 16:55

(Belga) Voortaan worden topambtenaren niet langer om de twee jaar, maar elk jaar geëvalueerd. Er zullen bij die evaluaties vier gradaties gelden. Wie een onvoldoende haalt, zal de organisatie moeten verlaten. De benoeming zal enkel nog vast zijn bij goede of zeer goede prestaties. De ingrepen kaderen in de nieuwe loopbaan bij de federale overheid, waarvoor de ministerraad vrijdag het licht op groen heeft gezet voor een aantal wijzigingen.

Managementfuncties bij de federale overheid worden ingevuld door mandaathouders. Ze worden aangesteld voor een periode van zes jaar, die telkens opnieuw verlengd kan worden bij een gunstige evaluatie. Om die loopbaan te moderniseren en de kwaliteit van de managers op peil te houden, voerde staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert enkele wijzigingen door. Wie een mandaat ambieert zal voortaan eerst onderworpen worden aan een computergestuurd assessment dat peilt naar de generieke managementcompetenties. Wie niet slaagt voor de test, moet minstens zes maanden wachten alvorens hij dezelfde test opnieuw aflegt. Wie daarentegen wel slaagt, hoeft de test gedurende twee jaar niet opnieuw af te leggen als hij solliciteert voor andere managementfuncties. Managementfuncties op directeursniveau moeten voortaan opengesteld worden voor externen. Tot nu toe konden alleen federale overheidsmedewerkers aan die selecties deelnemen. De opvallendste wijziging is echter de jaarlijkse evaluatie voor mandaathouders. Die geldt overigens al voor alle andere medewerkers. Ze krijgen ook dezelfde eindvermeldingen, namelijk uitstekend, voldoet aan de verwachtingen, te ontwikkelen of onvoldoende. "We mogen van onze mandaathouders hetzelfde verlangen als van al onze andere medewerkers, namelijk dat ze hun job doen zoals het hoort. Daarom worden ze geëvalueerd op basis van hun prestaties maar niet langer om de twee jaar maar jaarlijks", licht Bogaert toe. "Onze topmanagers pleiten voor waardering, vrijheid en verantwoordelijkheid, dit evaluatiesysteem draagt daartoe bij". (Belga)

Onze partners